Hatályos Rendeletek

2023. évi rendeletek

3/2023. (V.18.) rendelet a 2023. évi költségvetésről

3/2023. (V.18.) rendelet a 2023. évi költségvetésről - rendelet mellékletei

13/2023. (V.18.) rendelet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról - zárszámadás2022. évi rendeletek

6/2022. (II.17.) rendelet a 2022. évi költségvetésről

14/2022. (IV.13.) rendelet a fiatalok támogatásáról

15/2022. (IV.13.) rendelet a fiatalok közlekedési támogatásáról

19/2022. (IV.13.) rendelet a tiszta utca rendes ház pályázatról

20/2022. (V.25.) rendelet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról - zárszámadás

23/2022. (V.25.) rendelet a követelések elengedésének egyes eseteiről

- 44/2022. (X.19.) rendelet a FECSKE szolgáltatásról

- 48/2022. (XI. 16.) az illetménykiegészítésről

- 53/2022. (XI.16.) a pedagógusokat segítő támogatási alap létrehozásáról2021. évi rendeletek

-9/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról

-13/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

-20/2021. (III.17.) önkormányzati rendelet az emléktáblák állítására vonatkozó szabályokról

-38/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelet a jubileumi díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjéről


2020. évi rendeletek

-3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról

-15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről

-19/2020. (V.22.) önkormányzati rendelet az „Erzsébetváros Kertje” pályázat létrehozásáról

-25/2020. (VI.25.)önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

-38/2020. (IX.24.)önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

-49/2020. (X.21.)önkormányzati rendelet az Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíjról


2019. évi rendeletek

-4/2019. (III.22.) számú önkormányzati rendelet parkolóhelyekés rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről


2018. évi rendeletek

-13/2018. (IX. 13.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról

-14/2018. (IX.13.) önkormányzati rendelet az Erzsébetvárosban élő ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntéséről

-18/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén található, világörökségi területen működő, 24 és 6 óra között nyitva tartó, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek nyilvántartásáról

-25/2018.(XII.21.) számú rendelete Erzsébetváros Építési Szabályzatáról


2017. évi rendeletek

-6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

-17/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól

-25/2017. (X.09.) számú Erzsébetváros Településképvédelmi Rendeletéről


2016. évi rendeletek

-6/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról


-7/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról

-15/2016. (VI. 30.) rendelet Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények pénzügyi teljesítésének módjáról 


2015. évi rendeletek

-9/2015. (III.31.)önkormányzati rendelet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról

-20/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról 

-34/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet a vezetői pótlék megállapításáról, valamint a vezetői munkakört betöltők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

-37/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet a fás szárú növények védelméről

-46/2015. (XII.18.)önkormányzati rendelete a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról 


2014. évi rendeletek

-20/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről


2013. évi rendeletek

-2/2013. (I.25.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélésalapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

-19/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

-21/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat jelképei használatának szabályozásáról

-24/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről

-28/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról

-29/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról

-30/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendődíjról

-43/2013. (VI.28.)önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról

-46/2013. (IX.06.) önkormányzati rendelet a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

-59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet Erzsébetváros közterületein a járművel várakozásrendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól


2012. évi rendeletek

-11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megilletőtulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodásszabályairól

-12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

-14/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról

-18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgálóhelyiségek elidegenítéséről

-37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

-46/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről

-52/2012. (XII.17.)önkormányzati rendelet Erzsébetváros Önkormányzata környezetvédelmi alapjáról

-56/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól


2011. évi rendeletek

-14/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó többletszolgáltatás díjának mértékéről

-24/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet a lakáscélú támogatásokról


2010. évi rendeletek

-32/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról


2004. évi rendeletek

-28/2004. (XI.22.)  önkormányzati rendelet a Budapest VII. kerület Baross tér – Rottenbiller utca – Garay utca – Garay tér – Alpár utca – Dózsa György út –Verseny utca – Thököly út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervének jóváhagyásáról


2003. évi rendeletek

-1/2003. (01.27.) önkormányzati rendelet a Közterület Felügyeleti Rendszer létrehozásáról


2001. évi rendeletek

-16/2001. (IV.20.) önkormányzati rendelet a telekadóról


1996. évi rendeletek

-12/1996. (IV.26.) önkormányzati rendelet az építményadóról


kohezios_alap