Tárgy: Partnerségi tájékoztatás – véleményezési szakasz

  

Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

 

Ezúton tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát, valamint az érintett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó tervező szervezeteket, egyházakat, környezetvédelmi egyesületeket, hogy Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017 (X.09.) sz. Erzsébetváros Településképvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: ETKR) jogharmonizációja, továbbá tárgyi rendelet egyes előírásainak pontosítása, illetve a helyi védett épületek listájának bővítése szükséges.

 

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI.22.)  Partnerségi rendelet 2.§ (2) alapján a honlapon -jelen tájékoztatás kiadásával egyidejűleg- megjelenik a véleményezendő dokumentáció, illetve a témában tartandó online lakossági fórum tervezett időpontja is.

 

A Partnerségi rendelet 3.§. (1) alapján a Partnerek a 3.§ (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

 

a) írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a [email protected] e-mail címre.

 

Az észrevételeket, javaslatokat 3.§. (2) pont alapján, a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

 

 

Budapest, 2022. 07. 12.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester
Erzsébetváros településképi rendeletének módosítása pdf


165-2022 VI.15 KT döntés


Akácfa u. 63. 

Dembinszky u. 44. 

Hernád u. 22. 

Kisdiófa u. 3.

Síp u. 6.
kohezios_alap