PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A 2023/2024. TANÉVRE VONATKOZÓAN

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot

hirdet

A pályázatra jelentkezhetnek:        a pályázati felhívás megjelenésekor legalább egy éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

A pályázat feltételeit és finanszírozási módját tartalmazza az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. (Megtekinthető www.erzsebetvaros.hu honlapján, illetve a jelen felhívás mellékleteként.)

A pályázati adatlap beszerezhető:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében
2023. szeptember 4-től

továbbá a közzétételt követően letölthető közvetlenül a honlapról  (jelen felhívás melléklete).

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

·        kitöltött pályázati adatlap,

·        pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolata,

·        hallgatói jogviszony igazolás,

·        Budapest Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén bejelentett személyeket,

·        jövedelemmel összefüggő igazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások (A jövedelemigazolással összefüggésben benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható),

·        házasság felbontását bírósági ítélettel, a gyermektartást a tartásdíjat megállapító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással szükséges igazolni,

·       kollégiumi elhelyezés igazolása vagy lakásbérleti szerződés másolata, amennyiben a pályázó Budapest VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.


A pályázat benyújtási határideje: 2023. október 2.

A pályázat benyújtható postai úton Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin ügyfélfogadási időben (Kedd 8:00-12:00, Szerda 8:00-12:00 és 13:00-18:00, Csütörtök 13:00-16:00), vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu).

Hiánypótlás:                A pályázat benyújtási határidőn belül benyújtott pályázatok esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, közlése elektronikus úton történik.

Döntés:                       A pályázat beadásának határidejétől számított 45 napon belül.

Értesítés:                     A támogatási döntés meghozatalát követő 20 napon belül, elektronikusan.

Az ösztöndíj folyósítás feltételei:

                                   A szemeszterre történő beiratkozást követően kiállított, „aktív” státuszú                                      hallgatói jogviszony-igazolás, és lakcímigazolás benyújtása.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 1/462-3399, E-mail: [email protected])

Tájékoztatás_felsőoktatási ösztöndíj.doc

kohezios_alap