• írta Adminisztrátor
  • 2020. január. 27. hétfő
  • 1

Az első 100 nap

Az első 100 nap
title image

Az első 100 nap

Tisztelt Erzsébetvárosiak,

Közel 100 nap telt el azóta, hogy az Önök akaratából új önkormányzata van Erzsébetvárosnak. Egy politikai változást követően az első száz napnak mindig különös jelentősége van. Hiszen ez alatt az idő alatt már legalább azokat az irányokat lehet látni, amelyek az új önkormányzat munkáját jellemzik. Azt persze senki sem gondolhatja komolyan, hogy száz nap alatt a kerület minden problémáját meg lehet oldani, hiszen a választási program öt évre, és nem száz napra szól.

Az elmúlt időszakban az önkormányzat öt nagy, átfogó területre, feladatra koncentrált (1) az új önkormányzatra maradt korábbi problémák megoldására, (2) az átláthatóság biztosítására, növelésére, (3) a „bulinegyed” problémáinak megoldására, (4) a szociális rendszer átalakítására, valamint (5) az okos város koncepciójának kialakítására.

(1) Egyrészt kénytelenek voltunk azokkal a problémákkal foglalkozni, amelyeket az előző önkormányzat hagyott ránk. Így rögtön az első napokban azzal szembesültünk, hogy minden korábbi, szakértői figyelmeztetés ellenére az előző önkormányzat egyetlen lépést sem tett a 2019. december 23-án lejáró parkolási szerződés, egy új parkolási rend kialakítása érdekében. Ebben a kényszerhelyzetben 2020. június 26-ig meghosszabbítottuk a korábbi szerződést, illetve megtettük azokat a szükséges lépéseket, amelyek eredményeként júliustól parkolási társulást hozunk létre a 6. kerülettel közösen, amely előreláthatólag jelentős nyereséget biztosít a kerületnek.

Másrészt a szó szoros értelmében ránk dőltek az önkormányzati cégek elintézetlen ügyei. Mindenekelőtt az EVIN Zrt. és az EVIKINT Kft. adósságai, amely az előbbi esetben mintegy 180, az utóbbi esetben pedig mintegy 315 millió forintot tesz ki. Ezeknek az ügyleteknek, az ezekhez kapcsolódó személyes felelősségek tisztázása jelenleg is folyik. Ugyanakkor megindítottuk és részben le is zártuk a cégek átvilágítását, új ügyvezetőket neveztünk ki, és hozzáfogtunk a cégek átalakításához, tevékenységük racionalizálásához.

Harmadrészt tisztáznunk kellett az önkormányzati tulajdonban lévő lakások ügyét. Ahogyan azt korábban jeleztem, mintegy 460 olyan önkormányzati lakás van, amelyek jelenlegi állapotukban lakhatatlanok, sőt, ezek közül 200 lakás komfort nélküli. Az elmúlt időszakban megterveztük ezeknek a lakásoknak a lépcsőzetes felújítását, amire a 2020-as költségvetésben mintegy 1 milliárd forintot fogunk fordítani.

(2) Mindemellett megindítottuk a hivatal belső szervezetének megújítását, a belső feladatmegosztások racionalizálását, a hivatali munka korszerűsítését. Ennek keretében megindítottuk egy új, a lakossággal való kommunikáció új formáit lehetővé tévő honlap kialakítását. Itt említem meg, hogy az önkormányzati munka átláthatóságát elősegítendő, kiraktuk az átmeneti honlapra az előző és a jelenlegi önkormányzat különböző szerződéseit, és ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni fogjuk. Külön gondot fordítottunk arra, hogy a lakosok beadványaikra gyors és pontos válaszokat kapjanak. A lakossággal való kapcsolattartás minőségének javítását szolgálják a rendszeres polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői és cégvezetői fogadó órák. Ugyancsak az átláthatóságot segíti a testületi ülések helyszíni közvetítése.

(3) Egy másik nagy feladatot jelent, az un. bulinegyed ugyancsak évtizedek óta rendezetlen helyzetének a szabályozása. A választási programnak megfelelően, Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester asszony vezetésével létrehoztuk azt a munkacsoportot, amelynek feladata az éjféli záróra bevezetésével kapcsolatos kritériumrendszer kidolgozása 2020. február 28-ig. Emellett csökkentettük a vendéglátó teraszok számát, megtiltottuk az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban az új vendéglátóhelyek nyitását, szabályoztuk a közterületi zeneszolgáltatást, szigorítottuk a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos előírásokat, megállapodtunk a rendőrséggel a túlszolgálat finanszírozásáról.

(4) Hozzáláttunk a szociális rendszer átalakításához. A 2020. január 23-i testületi ülésen új rendeletet fogadtunk el, amelyben bővítettük a rászoruló személyek körét, úgy, hogy megemeltük a rászorultság megállapításához szükséges jövedelemhatárt, megemeltük egyes segélyek összegét, valamint egy évben legfeljebb négy hónapra az önkormányzat átvállalja a rászorulók részére az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést, hogy az állam egyes esetekben ne tudja érvényteleníteni az egészségügyi ellátás lehetőségét. Megkezdtük egy új lakáspályázati rendszer kialakítását, különös tekintettel a szociális alapú pályázatokra.

(5) Létrehoztunk egy munkacsoportot, amely a kerület fejlesztésével, okos, innovatív megoldások bevezetésével, alkalmazásával foglalkozik, első lépésként a közlekedés, a közterületek tisztántartása, az önkormányzat digitalizálása, a tömbrehabilitáció, valamint a piacok felújítása vonatkozásában.

Meggyőződésem, hogy az új önkormányzat az első száz napon mindent megtett annak érdekében, hogy Erzsébetváros élőbb és élhetőbb legyen, hogy az itt élők érezzék a gondoskodást, egy új politikai kultúra jelenlétét. Ennek a munkának a folytatásához kérem mindannyiuk további segítségét.

Niedermüller Péter
polgármester

kohezios_alap