Településképi véleményezés


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) b) pontja alapján az önkormányzat kormányrendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően véleményt adhat az építésügyi hatósági engedélykérelemhez.

Ennek részletes szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18/B. ’A településképi véleményezési eljárás’ című fejezete, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 44-45. §-ai és az ETKR VII. ’Településképi véleményezési eljárás’ című fejezete tartalmazzák.


Kapcsolódó nyomtatványok

Településképi véleményezési adatlap - 9 melléklet


Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda

 Főépítész: Sólyom Benedek

Főépítészi iroda:

Cím: Főépítész: 1076 Budapest, Garay u. 5. II.

telefon: (+361) 462-3368

E-mail: [email protected]


Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap