Települési támogatás egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhezAmennyiben az egészségügyi szolgáltatási jogosultság a járulékfizetési kötelezettség nem teljesítése következtében keletkező tartozás miatt megszüntetésre kerül és kérelmező az Szt. 54.§-a szerinti egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult, az önkormányzat a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőt az egészségügyi szolgáltatás megszűnését eredményező tartozásnak megfelelő összegben évente egy alkalommal eseti települési támogatásban részesíti az éves támogatási keret terhére.

 

Támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában a jövedelem nem haladja meg

a) egyedülálló személy esetében a 105.450 Ft-ot,

b) 2- 3 fős család esetében a 85.500 Ft-ot,

c) 4 és több fős család esetében a 71.250 Ft-ot,

és az adóhatóság által igazolt hátraléka meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének háromszorosát, de legfeljebb 30.840 Ft. A támogatás összege az igazolt hátraléknak megfelelő összeg.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9/B.§

Kapcsolódó nyomtatványok

 Kérelem egészségügyi szolgáltatás hátralékának kifizetéséhez

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap