Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás


A lakásfenntartási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez állapítható meg.

 

A támogatás annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek állapítható meg, aki a kérelemmel érintett lakás tulajdonosa, bérlője vagy haszonélvezője, és akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a)     egyedülálló személy esetében a 163 875,- Ft-ot,

b)     2 fős háztartás esetén a 131 100,- Ft-ot,

c) három és több fős háztartás esetén a 114 000,- Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

A támogatás havi összege tekintet nélkül a lakásban élő személyek számára és a lakás nagyságára egységesen 15.000 Ft.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

 

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 13. §

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem_LFT_I.

Kérelem_LFT_II.

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap