Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása


Ismeretlen szülőktől származó gyermek esetén irányadó szabályok:

Ha a települési önkormányzat jegyzője az anyakönyvvezetőtől vagy más szervtől, személytől ismeretlen szülőktől származó gyermekről értesül, a gyermek anyakönyveztetésével kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt.

A gyermek születésének anyakönyvi bejegyzéséhez a települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek születési helyét és idejét, valamint családi és utónevét, képzelt szülőként az apa és anya családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét.

A gyermek születési helye a szülés helye vagy a gyermek megtalálásának helye lehet.

Ha a gyermek életkora bizonytalan, a feltételezhető születési időt igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján kell megállapítani.

Az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatokat a települési önkormányzat jegyzője a gyermek gyámjával egyetértésben állapítja meg úgy, hogy az más jogos érdekét ne sértse. A gyermek megtalálásának körülményeire utalni nem lehet. A gyermekre sérelmes családi és utónév nem állapítható meg.

Amennyiben a gyermek valódi adatai, valamint a vér szerinti szülők adatai utóbb ismertté válnak, a települési önkormányzat jegyzője kezdeményezi a gyermek születésének újbóli anyakönyvezését.

Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek esetén irányadó szabályok:

A települési önkormányzat jegyzője az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.

A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a települési önkormányzat jegyzőjétől, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni.

A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a települési önkormányzat jegyzőjétől a korábban bejegyezett képzelt apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét.

A képzelt apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére vonatkozó döntéséről a települési önkormányzat jegyzője jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmát a Gyer. 61. § (1) bekezdése szabályozza.

Az anya kérheti, hogy a képzelt személy családi neve a legközelebbi ismert anyai ági férfi felmenőjének családi neve legyen, saját családi neve legyen, vagy más, általa megjelölt családi név legyen, feltéve, hogy az más jogos érdekét nem sérti és a gyermekre nem sérelmes. Nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, akinek az apasága megállapítása iránt per volt folyamatban, és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Képzelt anya megállapításakor a jegyző a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg anyaként.

Igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy:

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

Kapcsolódó nyomtatványok


Jegyzői Iroda
Cím: 1073 Budapest Erzsébet krt. 6. III. 315-320.
Irodavezető: Batóné Dr. Mácsai Gyöngyvér
Telefon: (+36 1) 462-3100
E-mail: [email protected]

Jegyzői iroda: anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi ügyekben információk, időpont foglalás:

telefon: (+36 1) 462-3125
               (+36 1) 462-3133
               (+36 1) 462-3182
               (+36 1) 462-3246
               (+3630) 227-4652
               (+3630) 590-6514


Újszülöttek anyakönyvezése, apai elismerő nyilatkozat ügyintézése:
               (+36 1) 462-3346
               (+3630) 593-8049


Halálesettel kapcsolatos ügyintézés (hagyatéki ügyek kivételével):
               (+36 1) 462-3123
               (+3630) 593-8049

Házasságkötéssel kapcsolatos ügyintézés: 
               (+36 1) 462-3149
               (+3630) 227-4652

E-mail: [email protected] 

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az anyakönyvi ügyintézők a fenti elérhetőségeken állnak rendelkezésükre, azonban ügyfélfogadási
időben, továbbá az anyakönyvi szakrendszerekben történő rögzítés alatt, amennyiben a kollégák nem tudják a hívást fogadni, kérjük szíves türelmüket
és megértésüket. Amennyiben hívása nem jár sikerrel, a mobiltelefon híváskijelzőjén jelzett számon a kollégák visszahívják Önt.

Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap