Rezsitámogatás


Fűtési támogatás állapítható meg november, december, január, február és március hónapokra azon VII. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkező lakástulajdonos, haszonélvező vagy bérlő számára, aki életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él,

 

a) 65 év feletti és

   aa) egyedül élő, havi jövedelme nem haladja meg a 105450 Ft-ot,

   ab) házastársával,élettársával él kétszemélyes háztartásban, és a háztartásában az egy főre jutó   havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot,

b) mozgásszervi, értelmi fogyatékos, hallás- vagy látássérült, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos, illetve autista személy vagy háztartásában él a fent említett személy és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 105450 Ft-ot,

c) háztartásában 3 vagy több gyermek tartásáról, neveléséről gondoskodnak és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja a 85500 Ft-ot;

d) előrefizető mérőórával rendelkezik és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot.

 

Nem állapítható meg a fűtési támogatás, amennyiben a kérelemmel érintett lakásra adósságcsökkentési támogatás került megállapításra.

 

Fűtési támogatás egy azon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 22.§

 

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem rezsi támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap