FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV.17.) önkormányzati rendeletében szabályozza az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartásba vételének eljárási szabályait.

A nyilvántartásba vétel célja, hogy az Önkormányzat rendelkezzen egy, a kerületi lakosság számára is elérhető naprakész nyilvántartással az erzsébetvárosi civil szervezetek főbb adatairól, tevékenységi köréréről, ellátott feladatairól.

A nyilvántartásba vétel elősegíti az Önkormányzat és a civil szervezetek közötti kommunikációt és az együttműködési lehetőségek megerősítését, valamint a szervezetek támogatását anyagi és egyéb eszközökkel is. A nyilvántartásba vett civil szervezet mentesül egyes pályázati dokumentációk benyújtása alól is.

Nyilvántartásba vételre jogosult:

Az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b-c) pontja szerinti civil szervezet, aki Erzsébetvárosi székhellyel rendelkezik és működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki vagy nem Erzsébetvárosi székhelyű, de működését Erzsébetváros közigazgatási területén fejti ki.

Nyilvántartásba vételre nem jogosult a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 3. § 3. pontjában meghatározott jelölő szervezet.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a felhívás melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá a következő dokumentumokat:

a)      a szervezet létesítő okirata (alapszabály, alapító okirat)

b)     szakmai leírás a kerületben kifejtett tevékenységről, a megvalósított programokról maximum 2 oldalban

c)      a felhívás melléklete szerinti Átláthatósági nyilatkozat

d)     a szervezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya

A nyilvántartásba vételi iránti kérelem benyújtására postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet krt. 6., Garay u. 5.) vagy a beadványok benyújtására kihelyezett gyűjtőládában elhelyezve van lehetőség.

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet folyamatosan be lehet nyújtani, a nyilvántartásba vételről a Jegyző igazolást állít ki. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szervezet főbb adatai megjelennek az Önkormányzat hivatalos oldalán. A nyilvántartásba vett civil szervezetek listája a www.erzsebetvaros.hu oldalon a Nyilvánosság/Nyilvántartások menüpont alatt található.

A nyilvántartásba vétellel kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Csávás Kornéltól kérhető (Tel: 462-3424, E-mail: [email protected])

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilvántartásba vett szervezetek adatait a jegyző három évente felülvizsgálja, nyilvántartásba vételi kérelmet nem kell évente benyújtani. Ha a nyilvántartásba vett adatokban változás áll be, annak megtörténtét követő 15 napon belül a jegyzőt tájékoztatni szükséges az adatváltozásról.

2. Átláthatósági nyilatkozat

3. Nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem

kohezios_alap