PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évben

 

Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj programra

 

pályázatot hirdet.

 

I.     Pályázók köre: Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 35. életévét betöltött és a 65. életévét még be nem töltött legkevesebb kettő, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

 

II. Pályázat célja: A pályázat nyertesei számára vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.

                                   

III. Pályázati feltételek:

 

1.      A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a)      Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b)      35. életévét betöltötte, a 65. életévét még nem töltötte be,

c)      legkevesebb kettő, magyar nyelvű, nem magánkiadású szépirodalmi kötettel rendelkezik.

 

2.        A pályázaton nem vehet részt az, aki a pályázat elbírálásakor állami ösztöndíjban részesül.

 

3.        A kérelmet benyújtó szerző a benyújtással együtt vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén meghatározott számú szöveget a program szervezői számára lead, melyek az ösztöndíj időtartama alatt lezajlott alkotói munka bemutatásához kerülnek felhasználásra, és Erzsébetváros kommunikációs felületen valamint más felületeken is megjelenhet. A leadandó szövegek száma és hossza az ösztöndíj elnyerését követően a támogatási szerződésben kerülnek pontosan rögzítésre, azonban egy Erzsébetvároshoz kapcsolódó tárca, tárcanovella megírása mindenképpen feltétel. Vállalja továbbá, hogy az ösztöndíjhoz kapcsolódó erzsébetvárosi és külső programokon részt vesz, illetve az ösztöndíj időszaka alatt születő új szépirodalmi művekről a program végén beszámol, továbbá az ösztöndíj időtartama alatt készült művek könyvformában való megjelenése esetén a támogatás tényét feltünteti.

 

4.   Az ösztöndíj támogatásban minden szerző csak egy alkalommal részesülhet.

 

Amennyiben az ösztöndíjban részesülő személy nem teljesíti a 3. pontban foglaltakat, kikerül az ösztöndíj programból és az addig nyújtott támogatást köteles visszafizetni.

 

IV. Az elnyerhető támogatás mértéke: 6 hónapra (2022. május-október közötti időszakra), havonta nettó 160 000 Ft.


 

V. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1.        Szakmai önéletrajz

2.        Publikációs lista

3.        Munkaterv és szövegmutatvány, mely prózaírók esetén 2 oldalnyi szöveg (12-es betűs méret, másfeles sorköz), költők esetében minimum 3, maximum 5 vers. Drámarészlettel pályázók egységesen 4 oldalnyi szöveggel pályázathatnak.

4.        Nyilatkozat arról, hogy állami ösztöndíjban részesül-e.

5.        Személyigazolvány és lakcím kártya másolata.

6.        A pályázó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)

 

 

VI. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot „Erzsébetvárosi irodalmi ösztöndíj” megjelöléssel, a pályázati feltételeknek megfelelően kell benyújtani

2022. május 2. (hétfő) napjáig.

 

Lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5., szám alatti épületében kihelyezett gyűjtőládában, személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Prógli Katalinnál vagy

 

Postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)

 

VII. A pályázat érvényességének feltétele: a szakmai önéletrajz és a hozzá tartozó mellékletek határidőben történő benyújtása 1 példányban.

Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, melyet az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül kell benyújtani.

 

A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért, az abban közölt adatok valódiságáért, a szükséges mellékletek meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

 

VIII. A pályázat elbírálása és szerződéskötés:

 

A benyújtott pályázatok közül a szakmai zsűri legfeljebb 5 pályázót választ ki. Az ösztöndíj odaítéléséről a szakmai zsűri javaslata alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága dönt legkésőbb 2022. június 13-ig.

 

A pályázók a pályázat eredményéről a döntést követő 5 napon belül elektronikus úton értesülnek. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

Az ösztöndíjban részesülőkkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, a támogatás folyósítása ennek aláírását követően kezdődik meg.


 

IX. A pályázati támogatás elszámolása:

 

A nyertes pályázónak részletes szakmai beszámolót kell készítenie, melyet 2022. november 30-ig köteles írásban benyújtani Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodája részére.

 

A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetése, és a jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

X. Információkérés:

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 462-3399, E-mail: [email protected])

kohezios_alap