Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2021

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

 

A 2021/2022. TANÉVRE VONATKOZÓAN

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot

hirdet

A pályázatra jelentkezhetnek:       a pályázati felhívás megjelenésekor legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók.

 

A pályázat feltételeit és finanszírozási módját tartalmazza az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet. (Megtekinthető www.erzsebetvaros.hu honlapján, illetve a jelen felhívás mellékleteként.)

A pályázati adatlap beszerezhető:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében 2021. szeptember 1-től

továbbá a közzétételt követően letölthető közvetlenül a honlapról  (jelen felhívás melléklete).

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

·         kitöltött pályázati adatlap,

·         pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolata,

·         hallgatói jogviszony igazolás,

·         Budapest Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén bejelentett személyeket,

·         jövedelemmel összefüggő igazolások, nyilatkozatok, egyéb igazolások (A jövedelemigazolással összefüggésben benyújtandó dokumentumok részletes felsorolása a pályázati adatlap tájékoztatójában olvasható),

·         házasság felbontását bírósági ítélettel, a gyermektartást a tartásdíjat megállapító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással szükséges igazolni,

·         kollégiumi elhelyezés igazolása vagy lakásbérleti szerződés másolata, amennyiben a pályázó Budapest VII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 30. 

 

A pályázat benyújtható postai úton Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata részére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5. szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában.

 

Hiánypótlás:                A pályázat benyújtási határidőn belül benyújtott pályázatok esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, közlése elektronikus úton történik.

Döntés:                        A pályázat beadásának határidejétől számított 45 napon belül.

Értesítés:                     A támogatási döntés meghozatalát követő 20 napon belül, elektronikusan.

Az ösztöndíj folyósítás feltételei:

                                    A szemeszterre történő beiratkozást követően kiállított, „aktív” státuszú                                       hallgatói jogviszony-igazolás, és lakcímigazolás benyújtása.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Humánszolgáltató Irodán Prógli Katalintól kérhető (Tel: 1/462-3399, E-mail: [email protected])


Letölthető dokumentumok

Rendelet a Felsőoktatási Ösztöndíjról

Pályázati felhívás

Pályázati Adatlap

kohezios_alap