FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján

 

erzsébetvárosi elismerések adományozásának javaslattételére

kéri fel a kerület lakóit és az itt működő köznevelési intézményeket, civil szervezeteket, a művészeti élet képviselőit.

„Erzsébetváros Sportjáért” díj

„Erzsébetváros Sportjáért” díj személyeknek és szervezeteknek adományozható az alábbi esetekben:

a)      Erzsébetváros testnevelése és sportja érdekében kifejtett példamutatóan eredményes, kiemelkedő tevékenységet végző személy elismeréseként;

b)      Kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként;

c)      Nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként;

d)     Az ifjúság testedzésének előmozdításáért és a diáksport szervezéséért folytatott tevékenység elismeréseként;

e)      Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatásáért;

f)       Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként.

 

A díj évente legfeljebb három személy és két közösség részére adományozható.

A díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

-          a polgármester,

-          a Képviselő-testület tagjai,

-          a kerületben működő nevelési-oktatási intézmények vezetői,

-          erzsébetvárosi sportszövetségek vezetői,

-          erzsébetvárosi diáksport-egyesületek vezetői,

-          legalább 200 erzsébetvárosi polgár.

 

 

„Pro Arte Erzsébetváros” díj

 

„Pro Arte Erzsébetváros” díj adományozható egyedi művészeti életpályával rendelkező alkotóknak, illetve a művészet bármely területén figyelemre és elismerésre méltó tevékenységet végző személyeknek, intézményeknek, művészeti csoportoknak, szervezeteknek, akik:

a)      Erzsébetvároshoz kötődően kiemelkedő, megbecsülést kiváltó, értékteremtő művészeti tevékenységet folytatnak, alkotómunkát végeznek, maradandó értéket teremtettek;

b)      Tevékenységükkel Erzsébetváros művészeti értékeinek gyarapításában, hazai és külhoni megismertetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek;

c)      A kerület művészeti sokszínűségének fejlesztéséért tevékenykednek;

d)     A jövő művészeinek oktatásában, képzésében vagy a művészek támogatásában meghatározó, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be.

 

A díj évente két személynek és egy intézménynek, szervezetnek vagy művészeti csoportnak adományozható. A díj posztumusz adományozása is lehetséges.

 

A díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

-          a polgármester,

-          a Képviselő-testület tagjai,

-          Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának közigazgatási területére bejegyzett vagy tevékenységüket Erzsébetvárosban kifejtő, a művészeti élet különböző területein dolgozó szervezetek, intézmények, egyesületek, szakemberek,

-          Erzsébetváros kulturális életét érintő művészeti alkotás, életmű tulajdonosa, szakmai illetékese,

-          legalább 200 erzsébetvárosi polgár.

 

A javaslatokat 2022. december 1-ig kell benyújtani Niedermüller Péter polgármesternek címezve az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest Erzsébet krt. 6.)

vagy az alábbi email címen: [email protected]

Tárgy: Elismerésekre jelölés

 

Minden további információ megtalálható a 37/2012.(IX.25.) önkormányzati rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyomtatványban kért adatok kezelése a GDPR (személyes adatok védelméről szóló rendelet) elvárásai szerint történik. 

Az adatkezelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay u. 5., Telefon: +361 462 3328. 

Az adatkezelés céljaa jelölésekkel kapcsolatos ügymenetek lefolytatása. 

A kezelt adatok köre, módja és időtartamaa csatolt formanyomtatványban megadott adatok rendeletnek történő megfeleltetése és ezek feldolgozása az ügymenetben. 

A jelölés megtételével a jelölő az adatkezelése vonatkozó információkat tudomásul veszi és elfogadja.Formanyomtatvány_2022_november.docx


Az_erzsebetvarosi_onkormanyzati_elismeresek_alapitasarol_es_adomanyozasuk_rendjerol 2022_06_16.pdf

kohezios_alap