FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete

az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 37/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján

 

„ERZSÉBETVÁROS JÖVŐJÉÉRT” díj adományozásának javaslattételére kéri fel

a kerületi nevelési-oktatási intézmények vezetőit, és a kerületi intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek/tanulók szüleit


„Erzsébetváros Jövőjéért” díj adományozható annak a személynek, aki Erzsébetváros területén legalább 10 éve végez kimagasló szakmai munkát és a jövő generációjának fejlesztése, oktatása, nevelése, képzése, ellátása, védelme, szabadidejük hasznos eltöltése terén és példamutatásával a gyermek szocializációjának, önmegvalósításának, hasznos, értékes polgárrá válásának segítésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.

 

A díj évente legfeljebb három személy részére adományozható.

 

A díj adományozására – részletes írásbeli, szakmai indokolással – javaslatot tehet:

-  a polgármester;

-  a Képviselő-testület tagjai;

-  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén működő nevelési-oktatási intézmények vezetői;

-  legalább 100, erzsébetvárosi intézménnyel jogviszonyban álló gyermek/tanuló szülője.


A javaslatokat 2022. április 10-ig lehet benyújtani Niedermüller Péter polgármesternek címezve az alábbi elérhetőségeken:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest Erzsébet krt. 6.) vagy az alábbi email címen: [email protected]

Tárgy: „Erzsébetváros Jövőjéért” díj jelölés


Minden további információ megtalálható a 37/2012.(IX.25.) önkormányzati rendeletben, amely a kitöltendő formanyomtatvánnyal együtt letölthető a www.erzsebetvaros.hu honlapról.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyomtatványban kért adatok kezelése a GDPR (személyes adatok védelméről szóló rendelet) elvárásai szerint történik.

Az adatkezelő: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Humánszolgáltató Iroda, 1076 Budapest, Garay u. 5., Telefon: +361 462 3328.

Az adatkezelés célja: a jelölésekkel kapcsolatos ügymenetek lefolytatása.

A kezelt adatok köre, módja és időtartama: a csatolt formanyomtatványban megadott adatok rendeletnek történő megfeleltetése és ezek feldolgozása az ügymenetben.

A jelölés megtételével a jelölő az adatkezelése vonatkozó információkat tudomásul veszi és elfogadja.

Formanyomtatvány


kohezios_alap