Temetési települési támogatás

A támogatás annak a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmezőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem –egyedülálló esetében - nem haladja meg a 196 650,- Ft-ot, családos kérelmező esetében a 163 875,- Ft-ot.

 

A kérelem a temetést követő harmadik hónap utolsó napjáig adható be.

A temetési költségekhez nyújtott települési támogatás összege a számlával igazolt temetési költség 30 %-a, mely nem haladhatja meg a 171 000,- Ft-ot

 

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás nem állapítható meg, ha a kérelmező által becsatolt számlák végösszege 

a) hamvasztást követő urnakiadás esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 120%-át, 165 045,- Ft-ot  meghaladja;

b) hagyományos földbetemetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 140%-át, 471 020,- Ft-ot meghaladja;

c) hamvasztásos temetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 150%-át, 314 458,- Ft-ot meghaladja;

d) szórásos temetés esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 160%-át, 392 004,- Ft-ot meghaladja.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

 

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 10.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem temetési települési támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap