Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 2015. március 01-től hatályos 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (4) bekezdése szerint „A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.” A Korm. rend. 8. § (1-3) bekezdése alapján: A birtokvédelmi eljárást a jegyző - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - tizenöt napon belül folytatja le. A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé. Az eljárási határidőbe nem számít bele: a) a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés hivatalos iratként való postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, b) a 3. § (1) bekezdésében foglalt jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam. A Korm. rend. 13. § (2) bekezdése szerint: „A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.”, az 5. § szerint „A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.”

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindítására

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. és Garay u. 5.
Irodavezető: Csüllög Szilvia Márta
Telefon: (+36 1) 462-3172
E-mail: [email protected]

Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap