Adósságkezelési szolgáltatás


A szociálisan hátrányos helyzetbe került, de fizetési kapacitással és készséggel rendelkező személyek, háztartások lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, valamint a folyamatos fizetési kötelezettségek teljesítéséhez való hozzásegítése végett adósságkezelés céljára szolgáló települési támogatás állapítható meg (továbbiakban adósságkezelési szolgáltatás).

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosított adósságkezelési szolgáltatás keretében a jogosultak részére a Család- és Gyermekjóléti Központ adósságkezelési tanácsadást működtet, és Erzsébetváros Önkormányzata adósságcsökkentési támogatást nyújt.

A kérelmet az adóssal együttműködve - adósságkezelési tanácsadás keretében - a Család-és Gyermekjóléti Központ készíti elő, ezt követően nyújtható be a kérelem a Polgármesteri Hivatalban.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 15-19.§ 

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem adósságkezelési-szolgáltatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap