Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01096

Projekt megnevezése:


Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása


Projekt azonosító száma:


KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01096


Kedvezményezett:


Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:


6.287.119 Ft


A finanszírozás típusa:


Európai Szociális Alap


A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:


05. 07.

A projekt fizikai befejezésének időpontja:


08. 30.

 Projekt bemutatása:


 A projekt keretében a következő tevékenységek valósultak meg:


Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Az ASP központhoz történő interfészes csatlakozással összefüggésben az önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon.  Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése, módosítása, új szabályzat kiadása valósult meg.


Elfogadott szabályzatok:


3/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatról (IBSZ)


3/2019. Jegyzői Utasítás Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatáról.


Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályozások megalkotása, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata az elektronikus ügyintézésre irányuló jogszabályi kötelezettséggel való összhang megteremtése céljából, továbbá a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.


Elkészült a bevezetett helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő tájékoztató, mely a honlapon közzétételre került. Az E-Önkormányzat Portálrendszerben az elektronikusan indítható ügyek űrlapjai elérhetőek, melyekhez a tájékoztatók közzétételre kerültek az Önkormányzat honlapján.  Ezen űrlapokon lévő adatmezők kitöltéséhez képzés, illetve tanácsadás útján felkésztésben részesültek az Adócsoport tagja, így a szükséges segítségnyújtás biztosított az ügyfelek részére.


Az Önkormányzat által kiírt pályázati felhívásokban átvezetésre kerültek az elektronikus ügyintézési lehetőségek.


Elfogadott szabályzatok:


4/2019. (08. 15.) Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal bélyegzők használatának rendjéről


5/2019. (08. 26.) Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Archiválási Szabályzatáról


5/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Hitelesítési és Hálózatbiztonsági Szabályzatáról (HHBSZ)


6/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Mentési Szabályzatáról (MSZ)


4/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Informatikai biztonsági politikájáról


7/2019. (VIII. 26.) Jegyzői Intézkedés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Felhasználói Szabályzatáról.


az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja

Az Önkadó rendszerben lévő adatok felülvizsgálatra kerültek és a szükséges tisztítások megtörténtek annak érdekében, hogy azok adatminősége megfeleljen az ASP ADÓ rendszer követelményeinek. A tisztított adatállományok alapján megtörtént az adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.


Az ASP Adattárháznak való megfelelés érdekében az alábbi rendszerek adatainak felülvizsgálata megtörtént:


ipar-kereskedelmi nyilvántartó program


GOVSYS ügyiratkezelő rendszer


Forrás gazdálkodói program.


A Magyar Államkincstár által szervezett ASP ADÓ szakrendszer oktatáson részt vettek az Adócsoport munkatársai és a támasztott vizsgakövetelményeket teljesítették.

Tesztelés, élesítés

Az ASP ADÓ szakrendszer tesztelése megtörtént és erről a rendszer élesítéséhez szükséges engedélyt megkaptuk.


Az ASP Adattárház szakrendszerhez való csatlakozás keretében a hivatalunkban működő ipar-kereskedelmi nyilvántartás tesztelése szintén megtörtént és erről a rendszer élesítéséhez szükséges engedélyt megkaptuk.


A tesztelési tevékenység a rendszerek élesítésével zárult.


Megtörtént a GOVSYS ügyiratkezelő szakrendszer adathelyességének tesztelése, mely alapján az Adattárház éles környezetébe történő ősfeltöltéshez szükséges engedélyt megkaptuk.


A Forrás programban lévő adatok tesztelése szintén megtörtént, mely alapján az Adattárház éles környezetébe történő ősfeltöltéshez szükséges engedélyt megkaptuk.


A projekt keretében beszerzett eszközök:

1 db Szünetmentes tápegység 2,


1 db Szünetmentes tápegység 1,


45 db elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasó.


kofop-1.2.1-vekop-16-2017-01096_kiegeszitett.pdf


kohezios_alap