• írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2021. október. 21. csütörtök
  • 0

Tájékoztatás a fűtési támogatás szabályairól

A 2021. november 1-től 2022. március 31-ig terjedő fűtési időszakban az Önkormányzat fűtési támogatást biztosít a rászorulóknak
title image

TÁJÉKOZTATÁS A FŰTÉSI TÁMOGATÁS SZABÁLYAIRÓL

 

A 2021. november 1-től 2022. március 31-ig terjedő fűtési időszakban az Önkormányzat fűtési támogatást biztosít annak a lakástulajdonosnak, haszonélvezőnek vagy bérlőnek, aki életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban él, és

a)      65 év feletti és

·       egyedül élő, havi jövedelme nem haladja meg a 105450 Ft-ot

·       házastársával, élettársával él két személyes háztartásban és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot

 

b)      mozgásszervi, értelmi fogyatékos, hallás- vagy látássérült, súlyosan vagy halmozottan fogyatékos, illetve autista személy vagy háztartásában él a fent említett személy, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 105450 Ft-ot,

 

c)      háztartásában 3 vagy több gyermek tartásáról, neveléséről gondoskodnak, és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 85500 Ft-ot

 

d)     előrefizető mérőórával rendelkezik és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85500 Ft-ot.

 

A fűtési támogatás összege havi 5000.-Ft.

 

A fűtési támogatás szempontjából elismert fűtési időszak a november, december, január, február, március hónapok. A támogatás a kérelem benyújtásával érintett hónap első napjától állapítható meg. A beadás időpontjától függetlenül az adott hónapra a teljes támogatási összeget kell megállapítani.

 

A kérelmet november 01-től március 31-ig lehet benyújtani.

 

A fűtési támogatás egyazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

 

A fűtési támogatás igénybevételének feltételeit a 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet szabályozza.

 

A támogatás igénylésével kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06-1-462-3328-as telefonszámon kérhető.

 

Budapest, 2021. október 21.

 

 

Erzsébetváros Önkormányzata

kohezios_alap