• írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. július. 05. kedd
  • 0

Szabálysértésekkel, szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedések

title image

 

Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

1076 Budapest, Százház u. 10.-18.

Tel.:06-1-461-9040 e-mail: [email protected]

 

 

2022. június 01. – 2022. június 30. közötti időszak:

 

 

            Szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedés                                        537 eset

            Szabályszegésekkel kapcsolatos intézkedés                                       161 eset

            Vendéglátó egységek ellenőrzése                                                      354 eset

Vendéglátó egységekkel kapcsolatos közigazgatási

hatósági eljárás kezdeményezése                                                         49 eset

Kerékbilincs alkalmazása                                                                  224 eset

Lakossági bejelentések                                                         115 eset

Lakossági bejelentés miatt történt intézkedés                         113 eset

            Üzemképtelen személygépjármű elszállítása                                4 eset

 

                       

Egyéb események:

 

1.      2022. június 1. napján a reggeli órákban lakossági bejelentés alapján kezdeményeztünk intézkedést az Almássy tér 3. sz. előtt, ahol egy huzamosabb ideje parkoló, használaton kívüli gépjármű vonatkozásában, amelyet ideiglenesen hajléktalan személyek szállásként használtak.

Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a gépjárművet a Kormányhivatal határozattal kivonta a forgalomból, ennek alapján 2022. június 14. napján a közterületről eltávolítottuk.

 

2.      2022. június 16. napján lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, hogy a Dob utca 64. számnál található a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő gyalogos közlekedési jelzőlámpára felszerelt ISD beszélő áramkör által generált hanghatás zavarja a lakókörnyezetben élők nyugalmát. A bejelentő kérte az eszköz hangerejének mérséklését a további zajhatások csökkentése céljából.

A helyszínen megállapítottak igazolták a bejelentésben foglaltakat, ezért a további szükséges intézkedések megtétele céljából elektronikus úton értesítettük az üzemeltetőt, a Budapest Közút Zrt.-t.

 

3.      2022. június 17. napján a Peterdy utca 16. szám alatt található Idősek otthonában ideiglenes jelleggel tartózkodó, a gondozottak nyugalmát jelentős mértékben zavaró külföldi állampolgárral szemben intézkedtek munkatársaink.

 

4.      2022. június 17. napján a délutáni órákban a térfigyelő szolgálat jelzése alapján a gépkocsizó járőrök tetten értek egyszemélyt, aki a Klauzál tér 14. szám előtt parkoló egyik gépjárművet szándékosan megrongálta.

Munkatársaink a BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőreinek az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható személyt a helyszínen átadták, ellene büntető eljárás indult.

 

5.      2022. június 17. napján az esti órákban munkatársaink azonnali segítséget nyújtottak az Igazgatóság épülete előtt rosszullét miatt elesett idős hölgynek. A sérült fejsérülését a helyszínen ellátták, majd átadták az OMSZ helyszínre hívott munkatársainak.

6.      2022. június 19. napján a közterület- felügyelők a Dohány utca 3. szám előtti közterületen garázda magatartást tanúsító személlyel szemben kezdeményeztek intézkedést, aki a kihelyezett hulladékgyűjtő edényt is megrongálta.

A jogsértő cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyt a rendőrjárőr kiérkezéséig munkatársaink visszatartották, akit előállítottak a rendőrkapitányságra és ellene büntetőeljárást kezdeményeztek.

7.       2022. június 22. napján a délelőtti órákban lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, amely szerint a Dob u. 67. szám előtt parkoló egyik gépjármű utasteréből egy ismeretlen személy mobiltelefont és pénztárcát eltulajdonított el.

A Műveleti Központ haladéktalanul megkezdte a tárfigyelő kamerák felvételeinek tanulmányozását, amely során megállapítást nyert, hogy a gépjárműhöz egy személy érkezett, benézett az utastérbe, ezt követően az egyik ajtót kinyitotta, benyúlt a járműbe, majd sietve távozott a helyszínről és bement egy közeli borozóba.

A rendelkezésre álló információk a járőrök a borozó előtt ellenőrzés alá vonták az elkövetéssel megalapozottan gyanúsítható személyt, majd elfogták és előállították a BRFK. VII. kerületi Rendőrkapitányságra.

8.       2022. június 27. napján a délelőtti órákban a Műveleti Központ munkatársainak észlelése alapján a BRFK. VII. Kerületi Rendőrkapitányság járőrei tetten értek a Bethlen Gábor utcában illegális kereskedelmi tevékenységet folytató két személyt, velük szemben elfogásuk mellett eljárást kezdeményeztek. Továbbá a helyszínen megállapítást nyert, hogy az egyik elkövető ellen rablás bűntette megalapozott gyanúja miatt elfogatóparancs volt hatályban.

9.      2022. 06. 28. napján a délelőtti órákban lakossági bejelentés érkezett Igazgatóságunkra, hogy a Jósika utca 18. szám előtti közterületen ismeretlen személyek nagyobb mennyiségű, főleg bútorokból álló lakossági hulladékot helyeztek jogsértő módon.

A gépkocsizó járőrök helyíni adatgyűjtés során megállapították az elkövető személy kilétét, ellene eljárást kezdeményeztek, valamint intézkedtek a hulladék közterületről történő haladéktalan eltávolításáról.

A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, kiemelten a közterületi szeszesital fogyasztás, a köztisztasági, a csendháborítás szabálysértések megelőzése, visszaszorítása, felderítése és szankcionálása, továbbá a kereskedelmi egységek, a hozzájuk kapcsolódó teraszok záróra betartásának ellenőrzése céljából 2022. június 23. napjától 2022. szeptember 18. napjáig hetente három alkalommal (csütörtök, péntek, szombat) 20:00 óra és 04:00 óra között időszakban Belső- Erzsébetváros területén  Igazgatóságunk fokozott közterületi jelenlét biztosításával végzi feladatait.

2022. június hónapban folytattuk a fokozott ellenőrzést az Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó közterületek vonatkozásában az érvényes közterület- használati engedély hiányában, vagy attól eltérő, valamint a gyalogos és járműközlekedést zavaró módon tárolt elektromos rollerek ellenőrzése céljából.

Összesen négy alkalommal végrehajtott intézkedéseink során összesen 51 db. elektromos roller közterületről történő eltávolítását hajtottuk végre és kezdeményeztük közigazgatósági hatósági eljárás megindítását. 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Igazgatóságunk Műveleti Központjában szolgálatot teljesítő munkatársaink a kerületbe telepített 137 db. térfigyelő kamera alkalmazásával segítik a közterület- felügyelők és a rendőrök munkáját.

Május hónapban 53 esetben közlekedési, 82 esetben közterületi alkoholfogyasztással és köztisztasági szabálysértésre utaló, valamint 18 esetben sürgős segítségnyújtásra vonatkozó jelzéssel segítették kollégáink a közterületi szolgálatot ellátó munkatársaik tevékenységét.

Továbbra is várjuk Erzsébetváros közrendje és köztisztasága érdekében tett bejelentéseiket a  0-24 órában működő +36 1 461- 9040 ügyeleti telefonszámunkon, vagy a [email protected] hu e-mail címen.

 

                                                                                  Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága

kohezios_alap