• írta Adminisztrátor
  • 2021. június. 22. kedd
  • 0

Ösztöndíjjal segítjük a jó tanulókat!

title image

Ösztöndíjjal segítjük a jó tanulókat!

A tanév végével és a tanulmányi eredmények birtokában lehetőség van ösztöndíj támogatás igénylésére a szociális rendelet alapján.
 
A 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 25.§-a alapján ösztöndíj támogatás állapítható meg azon nappali rendszerű általános iskola felső tagozatán, valamint középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, 2021. évben a 85.500 Ft-ot.
 
Az ösztöndíj-támogatás azon 5-8. osztályos általános iskolai valamint középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató személy részére állapítható meg, aki az 5. osztály első félévi, valamint az ezt követő év végi, továbbá a következő tanítási évek félévi és év végi tanulmányi eredménye alapján a négyes átlagot elérte, vagy meghaladta. A kérelem utolsó alkalommal a 12. osztály első féléves eredménye alapján nyújtható be.
 
Az ösztöndíj-támogatás havi mértéke:
a)      4.00 és 4.50 közötti tanulmányi áltag esetén 14.000 Ft.
b)      4.51 és 5.00 közötti tanulmányi átlag esetén 20.000 Ft.
 
A megállapított ösztöndíj-támogatást a Polgármesteri Hivatal július – augusztus hónapokra nem folyósítja.
 
Az ösztöndíj-támogatást megalapozó félév eredményét a tanulmányokat folytató személy iskolája igazolja a kérelemnyomtatvány megfelelő részén, az iskola azonosítására szolgáló bélyegző-lenyomatokkal és aláírással együtt. A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás, szorgalom érdemjegyek nem vehetők figyelembe.
 
A kérelemhez csatolni szükséges a rendelet 6.§-ának (1)- (4) bekezdésében foglalt igazolásokat és nyilatkozatokat, valamint az adott félév eredményét igazoló bizonyítvány hiteles másolatát is.
 
Az ösztöndíj támogatást kiskorú jogosult esetén a kérelmet benyújtó törvényes képviselő nevére folyósítja a Polgármesteri Hivatal.
 
Kérdés esetén felvilágosítás a 06-1/462-3328-as telefonon kérhető.

kohezios_alap