• írta Adminisztrátor
  • 2021. július. 06. kedd
  • 0

Elindult a 2021. évi bérlakás pályázat!

Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából az EVIN Nonprofit Zrt. felújítási kötelezettség mellett idén is kiadásra kínál 14 önkormányzati ingatlant.
title image

Elindult a 2021. évi bérlakás pályázat!

Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából az EVIN Nonprofit Zrt. felújítási kötelezettség mellett idén is kiadásra kínál 14 önkormányzati ingatlant. A lakások bérbeadásának időtartama 5+5 év, amely a bérlő kérelme alapján meghosszabbítható.

Bérbevételi ajánlatot legfeljebb három lakásra lehet benyújtani, a pályázó köteles az általa megpályázott lakások elfogadásának sorrendjét is meghatározni.

 

A Bérbeadó a nyertes pályázóval a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétel idejére (felújítás időtartamára) maximum 8 hónapra használati szerződést köt, mely időtartam nem hosszabbítható meg. A felújítás időtartamára a nyertes pályázó a lakásbérleti díj 50 %-ával megegyező használati díjat, valamint a külön szolgáltatási díjat és a közüzemi díjakat köteles megfizetni.

 

A felújítási munkák elvégzése alatt, a lakásban életvitelszerűen tartózkodni nem lehet!

A pályázat beadásának módja személyesen vagy postai úton:

-          Személyesen: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékletével együtt, egy példányban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1072 Budapest, VII. Klauzál tér 11. szám Vásáscsarnok, galéria szint) a Lakásgazdálkodási csoportnak címezve, zárt borítékban,

Bérlakás pályázat 2021.”

felirattal ellátva, lehet benyújtani.

 

-          Postai úton: A Pályázati Adatlapot valamennyi mellékletével együtt, egy példányban az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071. Budapest Damjanich u. 12. szám) Lakásgazdálkodási Csoportnak címezve, zárt borítékban

 

Bérlakás pályázat 2021.

 

A pályázat benyújtanának határideje 2021. július 19. (Hétfő) 18.00 óra.

 

Minden egyéb információ elérhető itt: 2021. évi bérlakás pályázat

kohezios_alap