• írta Bóka B. László
  • 2022. március. 14. hétfő
  • 0

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc ifjúsága

„Egy kis pesti lárma”
title image

„Egy kis pesti lárma”

Az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc ifjúsága

A címadó mondatot egy évvel a márciusi események után Kossuth Lajos írta feleségének, mert

fontosabbnak érezte a magyar hadsereg éppen zajló szabadságharcát, mint a megemlékezést

az egy évvel ezelőtti eseményekre. Vajda János nemes egyszerűséggel Petőfi napjának nevezte

március 15-ét.

Petőfi és felesége, Júlia 1847. november 4-én érkeztek Pestre és a Dohány utca 373.

sz. alatti Schiller-ház első emeletére költöztek. A lakás egyik szobáját, melynek a konyhán át

külön bejárata volt, Jókainak adták ki (itt laktak együtt 1848. június 12-ig, ekkor veszett össze

Petőfi Jókaival, aki nyomban elköltözött). Vélhetően a 12 pont, a Nemzeti Dal pedig biztosan

itt, az azóta már lebontott ház lakásában született és Petőfi innét indult utolsó útjára.

Petőfi már egy nappal korábban így írt naplójába: „ Logikailag a forradalom legelső

lépése és egyszersmind fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót….azt fogjuk tenni! a többit

istenre bízom és azokra, kik rendelve vannak, hogy a kezdetteket folytassák; én csak arra

vagyok hivatva, hogy az első lökést tegyem. Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! és ha

lelövöldöznek? isten neki; ki várhat ennél szebb halált?” Mindannyian soroljuk a 163 évvel

ezelőtti események fontosabb fordulópontjait és szereplőit, a márciusi ifjakat. De vajon

valóban így van? Az ifjak ugyanis nem csupán Petőfit, Jókait és Vasvárit jelenti,

igazságtalanok volnánk, ha nem sorolnánk fel mindegyikük nevét. A listát ábécé és nem

fontossági sorrendben nyújtjuk át. A nevek után fontosnak tartottuk mindenkinél jelezni hány

esztendős volt 1848. márciusában, így ugyanis kiderül, hogy valóban március ifjairól

beszélünk, akik között negyven esztendejével a korelnök Egressy Gábor.

Most pedig következzék a teljes lista, azoké is, akik talán kevéssé ismertek, közülük

néhányan hosszabb-rövidebb ideig itt éltek Erzsébetvárosban:

báró Nyáry Albert (1828-1886) 20 éves

Bérczy Károly /eredeti neve: Stand Károly/(1821-1867) 27 éves

Birányi Ákos /eredeti neve: Schultz Ágost/(1816-1853) 32 éves

Bozzai Pál (1829-1852) 19 éves

Bulyovszky Gyula (1827-1883) 21 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Degré Alajos (1819-1896) 29 éves

Dobsa Lajos (1824-1902) 24 éves

Egressy Béni /eredeti neve: Galambos Benjámin/ (1814-1851) 34 éves (Egressy Gábor öccse)

Egressy Gábor /eredeti neve: Galambos Gábor /(1808-1866) – vélhetően ő szavalta a

Nemzeti dalt a múzeumnál, a Nemzeti Színházban bizonyosan, kora legműveltebb

színművésze – 40 éves (Egressy Béni bátyja)

Garay János (1812-1853) 36 éves

Hamary Dániel (1826-1892) 22 éves

Irányi Dániel /eredeti neve: Halbschuh Dániel/ (1822-1892) 26 éves

Irínyi József (1822-1859) – a 12 pont javaslója 26 éves

Jókai Mór (1825-1904) 23 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Kléh István (1825-1913) 23 éves

Korányi Frigyes (1828-1913) 20 éves

Lauka Gusztáv (1818-1902) 30 éves

Lisznyai (Damó) Kálmán (1823-1863) 25 éves

Oroszhegyi József (1822-1870) 26 éves

Pállfy Albert (1820-1897) 28 éves

Petőfi Sándor (1823-1849) 25 éves (a majdani Erzsébetváros lakója)

Sükei Károly (1823-1854) 25 éves

Vajda János (1827-1897) 21 éves

Vas Gereben /eredeti neve: Radákovits József) (1823-1868) 25 éves

Vasvári Pál (1826-1849) a harcokban esett el 22 éves

Vidacs (Vidats) János (1826-1873) 22 éves

És természetesen ott vannak a hölgyek, akikről szintén nem esik szó, valamennyien a majdani

Erzsébetváros lakói voltak:

Bulyovszky Lilla (1833-1909) 15 éves (a gyermekasszony ekkor Bulyovszky Gyula újságíró

menyasszonya)

Laborfalvi Róza /eredeti neve: Laborfalvi Benke Judit/ (1817-1886) 31 éves (Jókai a

forradalom napján szeret bele a nála nyolc évvel idősebb nőbe, akinek ráadásul volt már egy

12 éves kislánya is. A viszonyt sokan nem nézték jó szemmel, Petőfi sem, aki öccseként

kezelte Jókait, sőt Mikszáth szerint éppen Róza miatt vesztek össze örökre.)

Szendrey Júlia (1828-1868) 20 éves (1847. szeptember 8-án lett Petőfi felesége)

kohezios_alap