SZOCIÁLIS LAKBÉR

Szociális Lakbér


Ügytípus megnevezése :

Szociális helyzet alapján megállapított lakbér 

Általános információk :

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet állapítja meg. A rendelet 34. § (1) bekezdése alapján:
„(1) A bérlő szociális lakbér megállapítására jogosult, ha:
a) bérlő vagy házastársa (élettársa), illetve a vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében, ingatlan nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezetében, használatában nincs beköltözhető lakás,
b) a bérlővel a lakásba együtt költöző, vagy befogadott, vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme a lakbér megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagában nem haladja meg:
  ba) egyedül álló bérlő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének* 3,5 szeresét (99.750,.FT)
  bb) amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 fő vagy az alatti a 2 szeresét (57.000 FT)
  bc) amennyiben az együtt költöző személyek száma 4 főt meghaladja, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének* 1,5 szeresét,
    c) a bérlő, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nem rendelkezik olyan vagyonnal (ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, stb.), amelynek külön-külön számított értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének* 30-szorosát vagy a vagyontárgyak együttes értéke esetében annak 80-szorosát meghaladja.”
 A szociális lakbérre való jogosultságot évente meg kell újítani.

Ügyet intéző szervezeti egység

 Erva Zrt – a Szociális Iroda közreműködésével

Kérelem kötelező tartalma :

Adatlap  nyomtatványon feltüntettek. 

Ügyfél által csatolandó mellékletek :

 

Bérlő és a vele együtt élők jövedelemigazolását a megelőző három hónap tekintetében  
      a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani,  hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve      és  lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő)
      b)  bármely egyéb rendszeres jövedelemforrásból származó jövedelem (pl. munkabér)
      c)  munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását  arról, hogy a Munkaügyi Központtól milyen összegű ellátásában              részesül
      d) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

      e)  gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság       általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a            gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat   

Hivatalból beszerezendő mellékletek: 

 

Ügyintézési határidő :

30 munka nap

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT