KÖZTEMETÉS

Ügytípus megnevezése:

Köztemetés


Általános információk:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv  (továbbiakban: Szt.) 48. §-a értelmében  a haláleset helye szerint illetékes polgármester gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha valamely okból arról nem gondoskodnak.

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek szerint

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

-Halottvizsgálati  bizonyítvány

-Az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés (másolat)

-A  tartásra (temettetésre) köteles hozzátartozó jövedelemigazolása az alábbiak szerint (jövedelemigazolásra csak abban az esetben van szükség, ha a köztemetést a tartásra /temettetésre/ köteles hozzátartozó kéri !!)

-a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő), ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi estben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

-b) bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel stb) az utolsó három havi nettó átlagjövedelmet tartalmazó igazolást,

-c) munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel.

 d) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

-e) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

 

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

Halotti anyakönyvi kivonat


Eljárás illetéke:

Illetékmentes


Ügyintézési határidő:

30 nap


I. fokon döntés hozó szerv:

Polgármester


II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT