GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

Ügytípus megnevezése:

Gyógyszertámogatás

 

Általános információk:

 A VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI.16.) számú rendelete 30. §-a értelmében gyógyszertámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátással nem rendelkezik és igazolt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének igazolt térítési díja meghaladja saját jövedelme 10 %-át és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg: 

a) egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át,

b) több együtt élő esetében az egy főre jutó  jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át

A fentieken túl gyógyszertámogatásra jogosult az a személy is, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik és a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár által elismert összes rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az Szt-ben meghatározott egyéni gyógyszerkeret maximális összegét 2011-ben a 12.000.-Ft-ot.   

Aki közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik, de igazolt gyógyszer költségéből vélelmezhető, hogy közgyógyellátásra jogosult, csak egyszeri gyógyszertámogatás állapítható meg.

 A támogatás mértéke az igazolt költség 50 %-a, de nem lehet több, az éves öregségi nyugdíjminimum kétszeresének 1/12 részénél, azaz havi 4.750.-Ft-nál.

 

A támogatás utalvány formában kerül megállapításra, amit az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertárakban lehet gyógyszerre  levásárolni.


Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

 A kérelem-nyomtatványon feltüntetettek

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 

- kérelmező és vele együtt élő családtagjai jövedelemigazolását - nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő), ettől eltérni abban az esetben lehet, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény, (vagy másolata)

- bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel stb) a benyújtást közvetlenül megelőző havi nettó jövedelmet tartalmazó igazolást,
munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ területileg illetékes kirendeltségével folyamatosan együttműködik. egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

-Gyógyászati segédeszköz térítési díjához kért gyógyszertámogatás esetében a már kifizetett számlát

 

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30 munka nap

 

I. fokon döntés hozó szerv:

Szociális Iroda

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT