GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS

Ügytípus megnevezése:

Gyermekétkeztetési támogatás

Általános információk:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (7) bekezdése szerint az önkormányzat rendeletében meghatározott szabályok szerint a gyermek egyéni rászorultsága alapján gyermekétkeztetési kedvezményt állapíthat meg.

VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (V.19.) számú, a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete értelmében támogatásra jogosult a gyermekkorú, valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező személy (gyermek) nappali rendszerű oktatásban való részvételéig, legfeljebb 23 éves koráig, feltéve, hogy nem rendelkezik önálló keresettel (nagykorú személy a kérelmet saját jogán nyújthatja be).

A támogatás %-os formában az intézménynek történő átutalás formájában kerül megállapításra, figyelembe véve a Gyvt.148 § alapján megállapítható normatív kedvezményeket is.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatvány szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1.     Kérelmező  és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását

  • a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
  • b) a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,
  • c) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
  • d) alkalmi munkából származó bevétel stb.) az alkalmi munkavállalói kiskönyv
  • e) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
  • f) munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel, illetve a Kamilla Kht-val
  • g) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság

 általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

 ---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

KT hatáskör polgármesterre átruházva

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselőtestület

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT