EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Ügytípus megnevezése:

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság


Általános információk:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54.§ értelmében a jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,

- aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-átnem haladja meg,

 és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról egy év időtartamra a jegyző hatósági bizonyítványt  állít ki. A Hivatal bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

A nyomtatványon feltüntetettek szerint

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Kérelmező  és a vele együtt élő házas- vagy élettársa jövedelemigazolását

a)      nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

b)      bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér stb.) az utolsó három havi nettó átlagjövedelmet tartalmazó igazolást

c)      egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)

 

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30 nap

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT