ÁTMENETI SEGÉLY

Átmeneti segély

 

 

Ügytípus megnevezése :

Átmeneti segély

Általános információk

A szociális tv. 45. § figyelembevételével  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható támogatás. A 27/2011 ÖK. 2012.VI.1hatályos rendelete szerint:

Alkalmanként jelentkező többletkiadás  évi egy alkalommal adható az alábbi esetekben:

- fűtőberendezés-, vízmelegítő-, hűtőgép-, főzőkészülék meghibásodása

- rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak

- elsősorban biztonságos lakhatást biztosító hátralék rendezése

- előre fizető mérő felszerelése

- kikapcsolt mérőóra visszaállítása

- sérelmére elkövetett bűncselekmény

- fűtési költség (okt.15 – ápr. 15. közötti kérelem esetén)

Létfenntartási támogatás aktív korú ellátásban -, öregségi nyugdíjban -, időskorúak járadékában -, árvaellátásban -,rokkantsági ellátásban részesülő  személy részére állapítható meg.

Ügyet intéző szervezeti egység :

 Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma :

A kérelem nyomtatványban feltüntetettek szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek :

A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását:

a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő), ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi estben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)
 b) a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző                       hónap nettó jövedelem igazolását,
 c) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem           esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt  szerzett jövedelem egyhavi átlagát
d) alkalmi munkából származó bevétel stb.) az alkalmi munkavállalói kiskönyv
e) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
f) kereső tevékenységgel nem rendelkező személy , valamint a kérelem szempontjából vele együtt élőként figyelembe veendő munkanélküli személy esetén hitelt érdemlően igazolni kell a munkába állási szándékot, mely az ill. Munkaügyi Központtal történő legalább 90 napos együttműködés a munkába állás érdekében, amennyiben a kerületi családsegítő központ klienskörébe tartozik, a szolgálatnak igazolnia kell, hogy részt vesz a munkába állást elősegítő programban, vagy az intézmény által igazolt módon együttműködő. g) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
h) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)
i) Amennyiben a kérelem oka
            - kórházi kezeléssel járó tartós betegség,  úgy az erről szóló igazolást,
            - kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény, úgy a rendőrségi feljelentést 
            - elemi kár, úgy a megfelelő szakhatóság (pl. tűzoltóság) kárfelmérő jegyzőkönyvét,
            - közeli hozzátartozó halála, úgy a halotti anyakönyvi kivonat másolatát
            - egyéb rendkívüli élethelyzet, annak bizonyítására alkalmas igazolás.           

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő :

30 munkanap

I. fokon döntést hozó szerv:

KT hatáskör polgármesterre átruházva

II. fokon döntést hozó szerv:

Képviselő-testület

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT