HUMÁNSZOLGÁLTATÓ IRODA HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK

 A pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások rendszere Erzsébetvárosban

 

2015. március 1-jével a törvényi előírásokkal összhangban változott meg Erzsébetváros szociális segélyezési rendszere. A VII. kerület vezetése úgy döntött, hogy megpróbálja megőrizni a korábbi színvonalon kialakított segélyezést az új keretek között.

Erzsébetváros Önkormányzata által nyújtott támogatásokról a 6/2016. (II.18.) számú a szociális támogatások ás szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

 

A korábban az önkormányzat jegyzője által megállapított aktív korúak ellátását a Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (BFKH VII. kerületi Hivatala) állapítja meg és folyósítja 2015. március 1-jétől (Garay utca 5, III. emelet).

A támogatás jogosultsági feltételeiről, jogszabályi változásokról a Kormányhivatalban kaphatnak bővebb tájékoztatást!

 

Kialakításra került a települési támogatás, mint támogatási keretkategória, mely az alábbi területeken nyújt segítséget a rászorulóknak:

 

a) átmeneti vagy tartós létfenntartási gondokhoz, továbbá krízis helyzetben;

b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez,

c) gyermek(ek) ellátására tekintettel, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben;

d) beiskolázás költségeinek csökkentéséhez;

e) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

f)  a gyógyszerkiadások viseléséhez,

g) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérelmezett települési támogatás beadási határideje a temetést követő harmadik hónap utolsó napja, továbbá csak azon költségekhez nyújtható támogatás, melyek végösszege nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét! A támogatás összege a számlával igazolt temetési költségek 20%-a.

 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás – korábban lakásfenntartási támogatás – egy évre kerül megállapításra, szolgáltatóhoz történő utalással, összege (függetlenül a kérelemmel érintett lakásban élők számától és a lakás nagyságától) egységesen az öregségi nyugdíjminimum 10%-a, 2016-ban 2850.-Ft. 

 

A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére biztosított adósságkezelési szolgáltatásban ugyanazon személy vagy háztartás, ugyanazon lakás vonatkozásában két alkalommal részesülhet, amennyiben az összegzett hátralék összege a 300.000.-Ft-ot nem haladja meg, továbbá az adós vállalja első alkalommal a hátralék 25%-ának, második alkalommal 50%-ának részletekben, vagy egy összegben történő megfizetését a lakásfenntartással összefüggő egyéb kiadások rendszeres viselése mellett.

Kérjük, hogy a támogatással kapcsolatos bővebb információért keressék fel a Család – és Gyermekjóléti Központot a Hutyra Ferenc utca 11-15. szám alatt!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy valamennyi támogatási forma esetében a munkanélküli személyek, vagy az álláskereső hozzátartozók esetében vizsgálja a Hivatal az illetékes Munkaügyi Központtal való tartós – legalább  60 nap - együttműködés megvalósulását.

 

Az Önkormányzat az életminőség, és a lakhatás biztonságának megőrzése érdekében kiemelten támogatja azon személyeket, akik vállalják előrefizető mérőóra felszereltetését a villany, - vagy gáz szolgáltatások tekintetében. A beszerelési költségek 100%-os mértékéig támogatás kérhető, sikeres adósságkezelési szolgáltatás lezárását követően jövedelemhatárra való tekintet nélkül.

 

Erzsébetváros Önkormányzata a helyi viszonyok figyelembevételével a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére jövedelempótló támogatást kíván nyújtani. A jövedelempótló támogatás keretében az önkormányzat a jövedelemmel nem rendelkező egészségkárosodást szenvedett, vagy a gyermeket váró és terhességük 12. hetét betöltött személyeket, vagy pszichiátriai betegségük miatt rendszeres orvosi kezelés alatt álló rászorulókat kívánja támogatni, amennyiben helyi szociális rendeletben előírt további feltételeknek eleget tesznek.

 

A fenti támogatások jogosultsági feltételeiről, megállapításuk részletes szabályairól, valamint a területet érintő változásokról a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Erzsébet krt. 6, ill. Garay u. 5. szám alatti címeken), továbbá a Humánszolgáltató Iroda 462-3328-as telefonszámán kaphatnak bővebb tájékoztatást. Az egyes támogatások igényléséhez szükséges formanyomtatványok az Ügyintézés / Letölthető űrlapok / Humánszolgáltató Iroda hatáskörébe tartozó ügyek fülön elérhetőek és letölthetők.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT