MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Ügytípus megnevezése:

Működési engedély kiadása iránti kérelem
(működési engedély adataiban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag jogerős működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:

A kereskedő és az üzlet adatai

 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. a kereskedő statisztikai száma;
 4. az üzlet
  • a napi/heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2);
 5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  • üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
  • egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
  • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
 6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
  • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
 7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

 1. tulajdoni lap;
 2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke:

10.000,- Ft (illetékbélyegben)

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Megjegyzés:

---

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT