BEJELENTÉS-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓL

Ügytípus megnevezése:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
(adatokban bekövetkezett változás bejelentése)

Általános információk:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása bejelentésének kötelező adattartalma:

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
 3. a kereskedő statisztikai száma;
 4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
  • a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
  • mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
  • üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
 5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
 6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
  • a napi/heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2),
  • vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
  • a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;
 7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  • termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
  • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
 8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
  • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
  • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
 9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy
  • kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
  • kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

tulajdoni lap

Eljárás illetéke:

3.000,- Ft (illetékbélyegben)

Ügyintézési határidő:

8 nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Megjegyzés:

---

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT