HAGYATÉKI ÜGYEK

Ügytípus megnevezése:

Hagyatéki ügyek

Általános információk:

Hagyatéki eljárást a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII-as törvény alapján az elhunyt utolsó állandó bejelentett lakcíme szerinti illetékes jegyzőnél kell kezdeményeznie.
A halálesetről a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával értesül a jegyző.
Hagyatéki eljárás hivatalból és kérelemre indítható.
Eljárást az a személy indíthat, akinek ehhez jogi érdeke fűződik.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Kérelem kötelező tartalma:

Az elhunyt neve, születési adatai, a haláleset helye, ideje, utolsó állandó lakcíme. A túlélő házastárs valamint az örökösként érdekelt személy (ek) születési adatai, pontos lakcíme (i).

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Az elhunyt anyakönyvi kivonata. Adásvételi szerződés vagy tulajdonjog bejegyzéséről szóló földhivatali határozat. Amennyiben rendelkezik vele, úgy az ingatlan/ok/ hitelesített tulajdoni lapja.
A tulajdoni lap beszerezhető a fővárosi és vidéki ingatlanok esetében is a Kerületi Földhivataloknál:
1111 Bp., Budafoki u. 59., 1149 Bp., Bosnyák tér 5. szám alatt, valamint a Lurdy-Házban és a Lehel Piac épületében működő földhivatali kirendeltségeknél.
Egyéb, a hagyatékra vonatkozó iratok másolata (pld: bankszámlakivonat, betétkönyv, devizaszámla, értékpapírok, kötvény, részvény, kincstárjegy, jármű forgalmi engedélye, nyugdíjszelvény, társasági szerződés, végrendelet, öröklési szerződés, tartási vagy életjáradéki szerződés, temetési számlák, stb.).
A fenti iratokat csak akkor kell bemutatni, ha az elhunyt rendelkezett a felsoroltakkal.
Egyébként elégséges az idézéshez mellékelt nyilatkozatot kitölteni és visszajuttatni.
Ez esetben hagyatéki eljárás nem indul!

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

Az ingatlan (ok) adó- és értékbizonyítványa (i)

Eljárás illetéke:

nincs

Ügyintézési határidő:

---

I. fokon döntést hozó szerv:

Illetékes közjegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

---

Megjegyzés:

Az eljárás megindításáról csak a halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt személy kap idézést.
Az idézésre a megjelenés állampolgári kötelesség, de az ügyfél érdeke is az eljárás mielőbbi megindítása.

Nem szükséges minden érdekeltnek megjelenni, amennyiben a megjelent ügyfélnek a szükséges iratok és adatok rendelkezésére állnak, mivel a Hivatalban csak adatfelvételre kerül sor.

Az ingóságok helyszíni leltározására akkor kerül sor, ha a hagyatékban örökösként érdekelt személy:

  • méhmagzat
  • cselelvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú
  • cselelvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú
  • ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy
  • ismeretlen helyen lévő személy, illetve a
  • Közjegyző elrendeli vagy a hagyatékban érdekelt személy kéri

Egyéb esetekben a hagyatéki leltár elkészítése a hivatali helyiségben történik.

Az ügyintéző az ügyfél jelenlétében felvett hagyatéki leltárt a szükséges (és csatolt) mellékletekkel együtt az illetékes közjegyzőhöz továbbítja.

A közjegyző folytatja le a hagyatéki tárgyalást - erre a 30 napos ügyintézési határidő nem vonatkozik - amelyre minden, örökösként érdekelt fél idézést kap.

A közjegyző az előtte folyó eljárásról, annak befejezéséről a Hivatalt nem értesíti, hagyatékátadó végzést részére nem küld.

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT