HAZAI ANYAKÖNYVEZÉS (HÁZASSÁG)

Ügytípus megnevezése:

9. Hazai anyakönyvezés (házasság)

Általános információk:

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, házasság felbontás, haláleset) Magyarországon anyakönyveztetni kell. A hazai anyakönyvezést az érintett, vagy meghatalmazottja kezdeményezheti bármelyik anyakönyvvezetőnél, illetve külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti kérelmét. (2010. évi I. törvény 65-68. § alapján)

A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően kell igazolni az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát(érvényes személyazonosító igazolvány, magyar útlevél, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) Amennyiben ezen iratok valamelyikével nem rendelkezik az eljárás az állampolgárság vizsgálatának idejével meghosszabbodik.

Ügyet intéző szervezeti egység:

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

Anyakönyvi Csoport

   

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Ha mindkét fél magyar állampolgár:

  • mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása
  • házassági anyakönyvi kivonat (a Konzul vagy az OFFI hiteles fordítása) állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)

Ha az egyik fél nem magyar állampolgár:

  • mindkettőjük születési anyakönyvi kivonata
  • családi állapot igazolása:

elváltak esetén: jogerős bírói ítélet,
özvegy esetén: az elhunyt házastársa halotti anyakönyvi kivonata

  • Amennyiben a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét, a házastársaknak személyesen vagy írásban kell nyilatkozni erre vonatkozóan. Ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, javasolt mindkét házastárs megjelenése, vagy írásos nyilatkozata hogy a születendő gyermekeik családi nevére nyilatkozni tudjanak.
  • a magyar állampolgárságú félnél a fentiekben felsoroltak
  • a nem magyar állampolgárságú félnél az állampolgárságát és a névviselését igazoló okmány / útlevél, személyazonosító igazolvány (eredetben vagy fénymásolatban)
  • ha a külföldi házastárs magyar állampolgársága vélelmezhető, az anyakönyvvezető köteles vizsgálni a magyar állampolgárság fennállását. Ennek megléte esetén érvénybe lépnek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok, és az eseteleges előző házasságok sorozatát kell Magyarországon anyakönyveztetni, ehhez kapcsolódóan több eljárási cselekményt végezni.
   

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

2 hónap

I. fokon döntést hozó szerv:

Anyakönyvvezető

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Hazai Anyakönyvi Osztály

Megjegyzés:

A nemzetközi szerződések az okiratok különböző hitelesítését is megkívánhatják (diplomáciai felülhitelesítés, Apostille stb.), ezért feltétlenül kérjen személyre szóló tájékoztatást az eljárás megindítása előtt az anyakönyvvezetőtől, vagy a magyar külképviselet konzulátusától..

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT