MÉLTÁNYOSSÁGI ELJÁRÁS

Szabálysértési ügyben hozott, pénzbírságot kiszabó, valamint elkobzást kimondó határozat jogerőre emelkedése után, a végrehajtás méltányosságból való mellőzését kérheti – Budapest Főváros Kormányhivatala vezetőjétől – az az elkövető, akinek az életkörülményeiben a határozat jogerőre emelkedése után, olyan változás következik be, amely rendkívül megnehezíti számára a határozatban foglaltak teljesítését.

A méltányossági kérelemnek nem célja, hogy a szabálysértési eljárás előtt vagy alatt fennálló rossz jövedelmi/szociális helyzetet orvosolja, ezeket a szempontokat a szabálysértési eljárásban az egyedi döntéshozatal során veszi figyelembe az eljáró hatóság.

A kérelem benyújtása

Méltányossági kérelmet nyújthat be, a szabálysértési határozatban megjelölt elkövető, illetve az általa meghatalmazott, képviseleti jogosultsággal rendelkező személy.

Méltányossági kérelmet nem minden szabálysértési ügyben hozott határozat esetében lehet benyújtani, hanem csak

  • pénzbírságot kiszabó határozat,
  • elkobzást kimondó határozat esetében,

és csak a határozat jogerőre emelkedés után.

A méltányossági kérelem benyújtható a szabálysértési határozatot hozó hatósághoz.

A méltányossági kérelem célja a végrehajtás mellőzése (elkerülése). Ezért a kérelemben minden olyan tényt, körülményt fel kell sorakoztatni, amely alátámasztja azt, hogy az elkövető (és családja) szociális/egészségügyi/vagyoni stb. helyzetét, életkörülményeit megnehezíti, ellehetetleníti a végrehajtás foganatosítása.

A kérelemhez tehát mellékelni kell az elkövető által felhozott indokok alátámasztására szolgáló iratokat. Ilyen például a jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, orvosi igazolások, a lakás fenntartását (rezsiköltségét) igazoló számlák stb. Azért is fontos ez, mert a közigazgatási hivatal vezetője mérlegelési jogkörben hozza meg döntését, tehát az elkövetőnek kell a hivatalvezető elé tárni azokat a szempontokat, amelyeket a kérelem elbírálása szempontjából fontosnak tart.

Az eljárás illetéke

Az eljárás illetékmentes, ezért a kérelemre illetéket leróni nem kell.

A kérelem elbírálása

Amennyiben a kormányhivatal vezetője a méltányossági kérelemben foglaltakat nem találja megalapozottnak, a kérelmet elutasítja. Ha azonban a kérelemben foglaltak alátámasztják azt, hogy a végrehajtás foganatosítása elkövető (és családja) szociális/egészségügyi/vagyoni stb. helyzetét, életkörülményeit megnehezíti, ellehetetlenítené, a kérelemnek helyt adó (a pénzbírságot eltörlő) határozatot hoz. A hivatalvezető továbbá dönthet úgy is, hogy a kérelemnek csak részben ad helyt, ekkor a pénzbírságot mérsékli.

Ügyintézési határidő és a döntés kézbesítése

A méltányossági kérelmet – bár nem érdemi döntés – 30 napon belül bírálja el a kormányhivatal vezetője. A határidő a kérelemnek a hivatalhoz érkezése napján kezdődik, illetve azon a napon, amikor a szabálysértési hatóság az ügy iratait felterjesztette a kormányhivatalhoz. A hatóság a döntésről az ügyfelet postai úton kézbesített határozatával értesíti.

Jogorvoslat

A kormányhivatal vezetőjének a szabálysértési méltányossági kérelem tárgyában hozott döntése jogerős ellene további jogorvoslatnak helye nincs.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT