ELSŐ SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSA 14. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK ESETÉN

Ügytípus megnevezése:

11. Első személyi igazolvány kiváltásával kapcsolatos ügyintézés 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok esetén

Általános információk:

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI.24.) Korm. rendelet

Ügyet intéző szervezeti egység:

Okmányiroda, Személyi Okmány csoport

Kérelem kötelező tartalma:

---

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

Bemutatásra:

  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Hatósági bizonyítvány, vagy lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele
  • Érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély (amennyiben van)

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke

1.500 Ft

Ügyintézési határidő:

30 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Megjegyzés:

Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett 
személyek a fentieken kívül:

  • Jogerős bírói határozat a cselekvőképtelenné nyilvánításról
  • Jogerős gyámhatósági határozat a törvényes képviselet kirendeléséről
  • Személyes megjelenés akadályoztatása esetén  1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép

Egészségügyi okból korlátozott a fentieken kívül

  • A kezelőorvostól, vagy a háziorvostól származó igazolás a mozgás képtelenségről
  • Meghatalmazás az eljáró személy részére
  • Meghatalmazott személyazonosító okmánya
  • 1 db 1 évnél nem régebbi igazolványkép

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT