GÉPJÁRMŰADÓ

Gépjárműadó

 

 

Ügytípus megnevezése:

GÉPJÁRMŰADÓ:

Általános Információk:

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján történik.

A legfontosabb tudnivalók a tulajdonosok/üzembentartók számára:

Az adózónak/ügyfélnek bevallási, változás bejelentési kötelezettsége csak az adómentesség keletkezése, megszűnése, a gépjárműnek az adóalanytól való jogellenes eltulajdonítása esetén van.

Bejelentési kötelezettségét a változást követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Minden más esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) az Okmányiroda felé kell bejelenteni.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) az adóhatóság részére havonta szolgáltat adatot a gépjárművek forgalomba helyezéséről, új gépjármű vásárlásáról, forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból való kivonásáról, környezetvédelmi besorolás, vagy rendszámváltozásról.

Ahol év közben nem történt változás az adóhatóság a következő év elején február hó végéig úgynevezett számla egyenleg értesítő kiküldésével tájékoztatja az érintetteket az adó összegéről. Csak azok az adózók értesülnek határozattal az adó összegéről, akiknek a megelőző évhez viszonyítva változik a fizetendő adó összege. Ezekben az esetekben is a változást követő év februárjában kerül kiküldésre az adó kivetéséről, illetve az adózás megszüntetéséről szóló határozat.

A személygépjárművek adójának alapja a teljesítmény; az adó mértéke a személygépjármű

 gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

 gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

 gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

 gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

 gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követően 140 Ft/kilowatt

 

A tehergépjármű éves adója az önsúly egésze, növelve a raksúly 50 %-ával minden megkezdett 100 kilogramm után 1 380 Ft.

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében 850 Ft

 

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft tételes adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 23.000 Ft adót von maga után.

Egyéb lényeges tudnivalók:

  • Az adóztatási feladatokat, ha nem magánszemély az adózó, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
  • Magánszemély adózó esetében az álladó bejelentett lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága illetékes.

Befizetési határidő:

  • Az adót két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
  • Év közben vásárolt új gépjármű esetében az adókötelezettség keletkezése esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

Az adófizetés módja: az adót a 11784009-15507008-08970000 számlára.

 A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámláról átutalással, magánszemélyek esetében postai készpénz - átutalási megbízással

vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell megfizetni.

Ügyet intéző szervezeti egység

Pénzügyi Iroda Adócsoport

Adómentesség

  • Mentes az adó alól a költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában álló gépjármű, ha az adóévet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
  • Magánszemély: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

Az adómentesség igénybevételéhez szükséges a Nemzeti Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiállított szakvélemény.

Eljárás illetéke:

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

30 nap

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Megjegyzés:

Minden adózó tárgy év február végéig értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámláról átutalással, magánszemélyek esetében postai készpénz - átutalási megbízással

vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell megfizetni.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT