VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Városgazdálkodási Iroda

 

Irodavezető:   Dr. Máté Katalin
Cím:               1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet
Telefon:          462-3225, 462-3215
E-mail:           

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

13:30 – 18:00

Szerda

8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Péntek

8:00 – 12:00

 

Név

Beosztás

Telefonszám

Szobaszám

Vezetők

     

Dr. Máté Katalin

Irodavezető

462-3225

203.

dr. Várhelyi Zsuzsanna

Irodavezető-helyettes

462-3225

201.

dr. Domokos Diána

Irodavezető-helyettes

462-3282

206.

Titkárság

     

Aranyosi Adrienn

Titkársági ügyintéző

462-3225

204.

Ügyintézők

     

Juhászné Farkas Matild

Köztisztasági referens

462-3104

202.

Czeglédi Gabriella

Közútkezelői referens

462-3188

207.

Havassy Pál

Beruházási referens

462-3165

207.

Hrustinszki Gábor

Beruházási referens

462-3268

207.

dr. Szász Eleonóra

Jogi és pályázati referens

462-3274

218.

Bordás Ágnes

Pénzügyi referens

462-3289

205.

Bende-Jankovics Mónika

Környezetvédelmi referens

462-3155

202.

 

Feladatok:

 • Az „Erzsébet Terv” összeállítása, aktualizálása, és az abban foglaltak végrehajtása,
 • Az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó felújításai, illetve beruházásai előkészítése, lebonyolítása,
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési terveinek készítése, valamint közreműködés a tervekben szereplő közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában,
 • Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak fenntartása,
 • A közúti járművel történő várakozás biztosítása (parkolást) helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken,
 • A közút nem közlekedés céljára történő igénybevételével kapcsolatos kérelmek szerinti hozzájárulások kiadása (tulajdonosi-, közútkezelői-, munkakezdési hozzájárulások),
 • Közreműködés az önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati kezelésű közterületi zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, ideértve az önkormányzati tulajdonú közterület parkjainak és játszótereinek fenntartását, karbantartását is,
 • Közterületen lévő fák védelmével kapcsolatos feladatok, fakivágás engedélyezése, fakivágás utáni fapótlási kötelezettségek előírása,
 • Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtása,
 • Erzsébetváros közigazgatási területén lévő közterületek (ideértve különösen közutak, gyalogosforgalmat szolgáló járdák, és az azokat elválasztó közterületi sávok, továbbá kutyafuttatók, közparkok) köztisztasági és települési környezet tisztaságának biztosítása,
 • VII. kerület közterületein a lomtalanításkor illegálisan kihelyezett lakossági veszélyes hulladékok gyűjtőjárattal történő begyűjtéséhez kapcsolatos feladatok ellátása
 • Hatósági eljárások lefolytatása közterületen jogellenesen elhelyezett, illetve elhagyott hulladékokkal kapcsolatosan
 • Az Önkormányzat részére szerződés alapján városüzemeltetési, városfejlesztési, és a köztisztaság és településtisztaság biztosításával kapcsolatos feladatokat ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal – EVIKINT Kft., Erzsébetváros Kft.- való kapcsolattartás, együttműködés.
 • A Kultúra utcája projekttel kapcsolatos feladatok koordinálása.

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT