VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA

Vagyongazdálkodási Iroda

Cím:                1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet 200,213-217.
Irodavezető:   Rozsnoki Erzsébet

Telefon:          462-3135
E-mail:            

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

13:30 – 18:00

Szerda

 8:30 – 16:30

Péntek

 8:30 – 12:00

 

Név

Beosztás

Telefonszám

Szobaszám

Vezető:

 

 

 

Rozsnoki Erzsébet

irodavezető

462-3135

214

Dr. Lampert István

irodavezető-helyettes

462-3288

215

Titkárság:

 

 

 

Kudett Ildikó

asszisztens

462-3254

217

Ügyintézők:

     

Balogné Bereczki Judit

ingatlan-nyilvántartási referens

462-3288

200

Szerencse Zsuzsanna

ingatlan-nyilvántartási referens

462-3298

200

Bákány Balázs Ferenc

pénzügyi referens

462-3286

217

Molnár Petra

vagyongazdálkodási referens

462-3284

214

 Feladatok:

1. Általános feladatok

a) Közreműködik a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásában.

b) Közreműködik az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek elkészítésében.

c) Közreműködik a képviselő-testületi döntések előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

d) Közreműködik a Képviselő-testület bizottságai azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

e) Ellátja az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben döntési hatáskörrel rendelkező képviselő-testületi bizottság, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a bizottsági koordinátorok iránymutatása alapján.

f) Közreműködik a Polgármester döntéseinek előkészítésében, azokban az ügyekben, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

g) Közreműködik a Polgármesterhez, a Jegyzőhöz, a Bizottságok elnökeihez az Iroda feladat-és hatáskörébe tartozó tárgykörben feltett kérdésekre adandó válaszok, felvilágosítások előkészítésében.

h) Közreműködik a Polgármester azon önkormányzati, valamint közigazgatási feladatainak és hatásköreinek az ellátásban, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

i) Előkészíti az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó, az Önkormányzat által kötendő jogügyleteket.

j) Közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése elkészítése során az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok tervezésében.

k) Kapcsolatot tart azokkal az Önkormányzat 100 %-os arányú tulajdonát képező gazdasági társaságokkal, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat látnak el.

l) Koordinálja az Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat ellátó beszállítók tevékenységét, tartja velük a kapcsolatot.

 

2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásához és a vagyonával való gazdálkodásához szükséges tulajdonosi döntések előkészítésében és végrehajtásában, ideértve a részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlását is.

b) Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonra – ideértve a közös tulajdont és a társasházi tulajdont is – vonatkozó kataszter felfektetéséről és folyamatos vezetéséről, az abból történő adatszolgáltatásról.

c) Elkészíti az Önkormányzat éves zárszámadásának mellékletét képező, önkormányzati vagyonkimutatást.

d) Koordinálja az Önkormányzat jogi – peres és nem peres – ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart az Önkormányzat jogi képviseletét ellátókkal.

e) Előkészíti és végrehajtja az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos önkormányzati tulajdoni hányaddal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket a társasházak társasházi közgyűlési határozatai alapján.

f) Kapcsolatot tart az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt-vel, az Erzsébetvárosi Ingatlanfejlesztési és Üzemeltetési Kft-vel, az Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft-vel és az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft-vel,  azaz Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos, a 100 %-ban az Önkormányzat tulajdonát képező társasházak társasházi közgyűlési határozatai végrehajtása érdekében.

g) Közreműködik a társasházi alapító okiratok elkészítésében, módosításában,véleményezi a szervezeti-működési szabályzat tervezeteket.

 

3. Az Önkormányzat részére szerződés alapján vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokat ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok

a) Kapcsolatot tart az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal részére szerződés alapján vagyongazdálkodási és városfejlesztési feladatokat ellátó 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (a továbbiakban: gazdasági társaságok).

b) Részt vesz az Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali költségvetésének a gazdasági társaságokat érintő tételeinek kidolgozásában.

c) Szakmai és törvényességi kontrollt gyakorol a gazdasági társaságok Képviselő-testület, illetve Képviselő-testület Bizottságai részére készített előterjesztések vonatkozásában.

d) Részt vesz a gazdasági társaságokkal kötendő szerződések, azok módosításai előkészítésében, ellenőrzi a gazdasági társaságok szerződésszerű teljesítését, igazolja teljesítésüket.

e) Az Iroda fent említett feladatai ellátásához a gazdasági társaságoktól bármely, a gazdasági társaság által ellátott tevékenységgel, intézett üggyel kapcsolatban minden szükséges információt, tájékoztatást bekérhet (pl. éves költségvetés, üzleti terv, ezek teljesítése, beleértve időarányos teljesítést is, stb.).

 

4. Lakás- és helyiséggazdálkodással, elidegenítéssel kapcsolatos feladatok

Közreműködik az Önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával és a bérbeadói jogok gyakorlásával és elidegenítésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

 

5. Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának elkészítésében és a koncepcióban foglaltak végrehajtásában.

b) Közreműködik az Önkormányzat középtávú gazdasági programjának összeállításában és a programban foglaltak végrehajtásában.

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Lakás- és helyiség hasznosítás 2007. augusztus 01. óta az EVIN Nonprofit Zrt. (Erzsébetvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.) jelenleg EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. keretein belül működik. Címe: 1071 Bp. Damjanich u. 12., Telefonszáma: 352-8654

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT