SZEMÉLYÜGYI ÉS ÜGYVITELI IRODA

Személyügyi és Ügyviteli Iroda

 

Cím: 1073 Budapest Erzsébet krt. 6. IV. emelet 429.
Irodavezető: Medgyesi Judit aljegyző
Telefon: 462-3100
Fax: 267-9198
E-mail: 

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak
 

Medgyesi Judit

aljegyző, irodavezető

462-3209

Barkóczi Éva

személyügyi ügyintéző

462-3220

Dezső Edit

irodavezető-helyettes

462-3124

dr. Rónaszéki László

nemzetiségi referens

462-3382

Gárdosi Krisztina

ügykezelő

462-3161

Grion Gábor

lakossági referens

 

Hegedűs Natália

személyi asszisztens

462-3207

Holczerné Mag Marianna

iktatós

462-3147

Juhász Gábor

média munkatárs

462-3251

Kandalló Enikő

kézbesítő, fénymásoló

462-3245

Kiss Olivér Tibor

képviselői segítő

 

Kollárné Tusán Erika

frakció titkár

462-3106

Kuti Gáborné

iktatós

462-3312

Marcz Samu

frakció titkár

462-3130

Péter Mária

irattáros

462-3145

Nagy Nóra

frakció titkár

462-3214

Rajczi Andrea

személyügyi ügyintéző

462-3191

Rézsó Andrea

iktatós

462-3148

Rutkai Noémi

ügyintéző

 

Szabó Lajos

kézbesítő, fénymásoló

462-3245

Szabó Péter

kézbesítő, fénymásoló

462-3321

Hoppál Réka

frakció titkár

462-3214

Tóth Zsuzsanna

iktatós

462-3309

Tóth Viktória Nikolett

személyi asszisztens

462-3226

Werl Zsuzsanna

irattáros

462-3145

 

Személyügyi feladatok

 • Kidolgozza, döntésre előkészíti a Hivatal emberi erőforrás fejlesztési és gazdálkodási programját, a munkakörök betöltésének feltételeit, a kiválasztás módszereit, a munkaköri követelményrendszert, a teljesítménymérés mutatóit, a képzési - továbbképzési rendszert, illetve tervet, az érdekeltségi rendszert, a szervezetfejlesztési, a munka körülményeket érintő programokat, intézkedéseket.
 • Gondoskodik a személy- és munkaügyi feladatok Köztisztviselői törvény és Munka Törvénykönyve szerinti ellátásáról, a közszolgálati, munka-, és megbízási jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos iratok előkészítéséről, nyilvántartások vezetéséről.
 • Előkészíti a bérfejlesztéssel, jutalmazással, jubileumi jutalommal, nyugdíjazással, minősítésekkel, teljesítménykövetelményekkel, teljesítmény-értékeléssel, vagyonnyilatkozattal, belső képzéssel, továbbképzéssel, tanulmányi szerződéssel kapcsolatos döntéseket.
 • Gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetéséről.
 • Ellátja a Hivatal létszám- és bérgazdálkodási feladatait, tervezi a személyi juttatás éves előirányzatát, gondoskodik a végrehajtás feltételeiről, ellenőrzéséről, a beszámolásról, a szükséges testületi, vezetői döntésekre javaslatot tesz.
 • Gondozza - a szervezeti egységek vezetőinek bevonásával - a munkaköri követelményrendszert és a munkakörökre vonatkozó feladat-leírásokat, nyilvántartja a személyre szóló munkaköri leírásokat.
 • Működteti a munkaerő kiválasztást és beilleszkedést segítő rendszereket.
 • Működteti a személyi utánpótlást biztosító pályázati rendszert.
 • Folyamatosan felméri és elemzi a képzési igényeket.
 • Összehangolja és szervezi a helyi és a központi szervezésű tanfolyamokon való részvételt.
 • Ellátja, ill. gyakorolja az Egységes Közszolgálati Szabályzat I. fejezetében meghatározott feladat- és hatásköröket.
 • Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, ellátja a kapcsolódó adminisztratív és ellenőrzési feladatokat.
 • Szervezi a minősítések, teljesítmény-értékelések, a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatok lebonyolítását.
 • Összeállítja az Iroda szabadságolási ütemtervét, továbbá gondoskodik a szervezeti egységek szabadságolási ütemtervének elkészíttetéséről.
 • Elkészíti a munkaügyi statisztikákat.
 • Kapcsolatot tart a felelősségi körét érintő külső szervekkel, személyekkel, belső szervezeti egységekkel.
 • Kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe utalt szakterületet érintő szabályzatokat, utasításokat, döntéseket.
 • Felelős a feladatkörébe tartozó feladatok ellátásáért, továbbá a jogszabályok, a belső szabályzatok, utasítások által a hatáskörébe utalt jogkörök gyakorlásáért.
 • Az alpolgármesteri titkársághoz, továbbá a frakciókhoz kapcsolódó feladatok ellátása.Ügyviteli feladatok

 • postai küldemények átvétele, érkeztetése, továbbítása
 • a Hivatal szervezeti egységeitől érkezett iratok továbbítása
 • iratok iktatása az elektronikus iktatórendszerben, továbbítása a szervezeti egységek felé
 • az elektronikus iktatórendszer adatbázisának folyamatos nyilvántartása és aktualizálása
 • a határidő-nyilvántartás vezetése, az irattárban elhelyezett anyagok nyilvántartása vezetése
 • az elintézett ügyiratok irattárba helyezése, szakszerű tárolása
 • az évenkénti selejtezés előkészítése és végrehajtása
 • a Polgármesteri Hivatal bélyegzőinek nyilvántartása, éves felülvizsgálata, bélyegzők selejtezése
 • minősített iratok kezelése
 • a Hivatal Iratkezelési Szabályzata és az irattári terv elkészítése
 • Hatósági statisztika készítése

 

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT