PÉNZÜGYI IRODA

Pénzügyi Iroda

 

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. IV. emelet
Irodavezető: Fitosné Z. Zsuzsa
Telefon: 462-3234
Fax: 342-2965
E-mail: 

 

Pénzügyi Iroda munkatársai

 

Név                                                                                                                                       szoba            telefon

 

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna                                       irodavezető                                 IV/408          462-3234

Dobrovitzky Anna                                                        irodavezető-helyettes                       IV/404          462-3195

 

Titkárság:

Paróczai-Metz Nikoletta                                                                                                       IV/407          462-3234

Sajtos Apollónia                                                                                                                   IV/407          462-3190

 

Költségvetési csoport:

Bőcz Judit                                                                        mb. csoportvezető                        IV/403          462-3153

Klein Gábor                                                                                                                           IV/403          462-3219

 

Pénzügyi csoport:

Borbás Anett                                                                    csoportvezető                               IV/406          462-3240

Nyéki Katalin                                                                                                                         IV/427          462-3292

Schmidtné Bodnár Andrea                                                                                                    IV/427          462-3259

Vida Gabriella                                                                                                                       Pénztár         462-3117

Kovács Péter                                                                                                                                     IV/427            462-3232

 

Számviteli csoport:

Tóthné Szőke Izabella                                                     csoportvezető                               IV/423          462-3233

Barabás Lászlóné                                                                                                                 IV/418          462-3108

Gács Mária                                                                                                                           IV/405           462-3109

Puskásné Tagai Beatrix                                                                                                        IV/423          462-3107

Sölétormosné T. Erika                                                                                                          IV/421          462-3299

Szabóné Paksi Marianna                                                                                                      IV/423          462-3119

Tölgyesi Melinda Márta                                                                                                         IV/418          462-3238

Végh Viktória                                                                                                                         IV/423          462-3239

 

Adócsoport:                               akadálymentes bejutás az utcáról biztosított              fax:              342-2564

 

Macherné dr. Sebők Irén                                                csoportvezető                               földszint        462-3231

Barabás Eszter                                                                                                                     földszint        462-3105

Bedő Attila                                                                                                                            földszint        462-3293

Jandrasovics Tünde                                                                                                             földszint        462-3229

Katona István                                                                                                                       földszint        462-3228

Somlai Andrea                                                                                                                      földszint        462-3175

Szalai Tímea                                                                                                                         földszint        462-3252

Szőke Csaba                                                                                                                        földszint        462-3179

Török Istvánné                                                                                                                      földszint        462-3256

Tréznikné Majoros Mária                                                                                                      földszint        462-3230

Varga László                                                                                                                         földszint        462-3180

Rohályné Majoros Enikő                                                                                                                földszint         462-3252

 

Intézmény-gazdálkodási csoport:

Tóth Eszter                                             irodavető-helyettes, csoportvezető                       IV/415          462-3140

Gallai Zsuzsanna                                                                                                                  IV/411          462-3111

Gugyerás Vivien                                                                                                                   IV/411          462-3156

Váradi Katalin                                                                                                                       IV/414          462-3168

 

 

 

 

 

 

 Feladatok, tevékenységek


Az iroda szerkezeti felépítése:

 • Számviteli Csoport
 • Költségvetési Csoport
 • Pénzügyi Csoport
 • Intézménygazdálkodási Csoport
 • Adócsoport

 

A Pénzügyi Iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok:


A Pénzügyi Iroda ellátja az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi feladatot. A gazdálkodást a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kell végrehajtani, melyek közül kiemelkednek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az éves költségvetési törvények, valamint az államháztartási számvitelre vonatkozó kormányrendeletek. A fő cél az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szolgáltatások, hatósági feladatok, a működtetés folyamatos biztosítása, amely magában foglalja a lakosság kiszolgálásában résztvevő intézmények működtetését, a segélyek folyósítását, s minden egyéb gazdálkodási feladatot.

 

Ezek keretében, felsorolás jelleggel, a teljesség igénye nélkül az alábbiakat emeljük ki:

 • Önkormányzati költségvetés tervezésének előkészítése,
 • intézményfinanszírozás, pénzügyi felügyeleti tevékenység,
 • könyvvezetési és beszámolási kötelezettség,
 • pénzforgalom bonyolítása,
 • vevő-szállító és egyéb bevételi és hitel analitikus nyilvántartása,
 • lakás elidegenítés, bérlakás értékesítés analitikus nyilvántartása,
 • az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának vitele, könyvvezetése, a pénzügyi kiadások egyeztetése, számukra tájékoztató elkészítése,
 • egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása,
 • helyi és munkáltatói kölcsönök nyilvántartása,
 • bírságok, gondozási díjak behajtása,
 • tartásdíj megelőlegezés,
 • társasházi felújítási pályázatok nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, utalásra előkészítése,
 • helyiség igénybevételi díj nyilvántartása,
 • kincstárjegyek, kárpótlási jegyek analitikus nyilvántartása,
 • a kapcsolódó ügyfélforgalom bonyolítása,
 • a kötelezettségvállalások nyilvántartása,
 • a szerződés-tervezetek, közbeszerzés-tervezetek pénzügyi véleményezése.

 

Költségvetési Csoport

 • átmeneti finanszírozási rendelet, költségvetési rendelet, költségvetési rendelet-módosítások összeállítása,
 • a költségvetési tervezési időszakban táblázatok, kimutatások, elemzések készítése,
 • elemi költségvetés összeállítása,
 • pénzügyi tárgyú előterjesztések elkészítése a képviselő-testületi ülésekre,
 • költségvetési előirányzatok módosításához, átcsoportosításához analitikus nyilvántartások vezetése,
 • önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, költségvetésük ellenőrzése,
 • az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításainak figyelemmel kísérése, az ehhez kapcsolódó analitikus nyilvántartás vezetése,
 • kiskincstári limitek összeállítása és egyeztetése,
 • intézmények időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések, beszámolók felülvizsgálata,
 • állami támogatások és hozzájárulások igénylésének, évközi módosításának, év végi elszámolásának összesítése és nyilvántartása,
 • adatszolgáltatások ellátása a Magyar Államkincstár felé,
 • fővárosi forrásmegosztással kapcsolatos adatszolgáltatások ellátása.

 

Pénzügyi Csoport

A csoport látja el az önkormányzati feladatok és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kiadások és bevételek pénzügyi rendezését, valamint az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről különféle nyilvántartások vezetését.

A pénzügyi tevékenység keretében a beérkező bizonylatok érvényesítési feladatának ellátása, a pénzügyi követelések teljesítése, majd a napi bankanyag feldolgozása, rögzítése és továbbítása a Számviteli Csoport részére.

Ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon felvilágosítás adása a kiutalt szociális segélyekről, támogatásokról, társasházi támogatásokról és egyéb teljesítésekről.

 

A Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. szám alatti pénztár fizeti ki a készpénzben folyósított segélyeket, illetve bonyolítja az illetékbélyeg árusítást. A pénztár bonyolítja az erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok készpénzes ügyintézését is.Számviteli Csoport


Feladata a Polgármesteri Hivatal vagyoni, pénzügyi helyzetében történő változásokat a kettős könyvvitel keretében való vezetése. A gazdasági események figyelemmel kísérése érdekében folyamatos kapcsolattartás, rendszeres egyeztetés szükséges a gazdálkodó irodákkal, az egyéb gazdálkodó szervezetekkel. Időszaki költségvetési és időszaki mérlegjelentést készítenek, mely adatszolgáltatást a Magyar Államkincstárnak megküldenek. A törvényi előírásoknak megfelelően elkészítik az önkormányzat éves költségvetési beszámolóját.


A csoport végzi a beérkező és kimenő számlák analitikus nyilvántartásainak vezetését. Itt történik a vevők számára elkészített számlák kiállítása. E feladatok végrehajtása kiterjed a bevételek, kiadások naprakész könyvelésére, az ügyfelek tájékoztatására, kiértesítésére, fizetési felhívás küldésére, valamint a tartozások hatékony behajtására.

Itt történik a társasházi felújítási pályázatok nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése. A késedelmesen törlesztő ügyfelek felszólítása, valamint a hátralék beszedésének kezdeményezése, peresítésre átadás. Időközönként adatszolgáltatás az érintett bizottságok részére. A társasházi felújítási támogatások és kölcsönök nyilvántartása több jogcímen, például felújítás, gáz alapvezeték felújítás, kéménykötelezés miatti felújítás szerint csoportosított.

A csoport feladatai közé tartozik a bírságok nyilvántartása, a munkáltatói kölcsönök folyósításának előkészítése, a törlesztő részletek vezetése és a befizetések figyelemmel kísérése, a részletre megvásárolt önkormányzati bérlakások és a munkáltatói kölcsönök nyilvántartása.

A bevételi analitikus nyilvántartások naprakészen tartalmazzák a követelések összegét, a befizetéseket, az aktuális törlesztéseket, hátralék vagy túlfizetés összegét.

 

Az ügyfelek évente egyenlegközlő levélből értesülnek a fennálló tartozásról, elmaradásuk esetén fizetési felszólítást küld ki a csoport.


A közterület foglalás bevételi analitikus nyilvántartás vezetésével kapcsolatos teendőket is teljes körűen végrehajtják.
A Számviteli Csoport feladatát képezi a Budapest Főváros Kormányhivatala  Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Földhivatali Részlege felé a jelzálogjog törlési hozzájárulás előkészítése és továbbítása.

 

További feladat, ha a hátralékosok felszólítása nem jár eredménnyel, az adósok ügyiratainak peresítés céljára történő átadása.


Az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások nyilvántartása, egyeztetési feladatok koordinálása, összefogása is a Számviteli Csoport feladatkörébe került.

 

Intézménygazdálkodási Csoport

 

A csoport látja el az egyes önkormányzati intézmények költségvetésével, pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Ezek különösen:

 

 1. 1.      Az intézményi költségvetések tervezése

 

 1. 2.      Az intézmények költségvetési előirányzatainak felhasználása

 

 1. 3.      A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás

 

 1. 4.      A számlák, egyéb bizonylatok érkeztetése, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása

 

 1. 5.      A pénzkezelés – házipénztár és számlavezetés – feladatai

 

 1. 6.      Az intézmények számviteli feladatainak ellátása, a beszámolás

 

 1. 7.      Információáramlás, adatszolgáltatás

 

 1. 8.      Egyéb feladatok

 

 

Adócsoport

 

Adócsoport ügyfélfogadása

 

Délelőtt

Délután

Hétfő

08:00-12:00

13:00-18:00

Kedd

08:00-12:00

13:00-16:00

Szerda

08:00-12:00

13:00-18:00

Csütörtök

08:00-12:00

13:00-16:00

Péntek

08:00-12:00

-----------------

 

 

Gépjárműadó

 

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII., valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján történik.

A legfontosabb tudnivalók a gépjármű tulajdonosok/üzembentartók számára:

Az adózónak bevallási, változás bejelentési kötelezettsége csak az adómentesség keletkezése, megszűnése, a gépjárműnek az adóalanytól való jogellenes eltulajdonítása esetén van.

 • Bejelentési kötelezettségét az ügyfél a változást követő 15 napig teljesítheti.

Minden más esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám csere) a Kormányhivatal jár el.

A Belügyminisztérium Nyilvántartásokért Felelős Helyettes Államtitkársága az önkormányzati adóhatóság részére havonta szolgáltat adatot a gépjárművek forgalomba helyezéséről (új gépjármű vételéről), forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból kivonásáról és a környezetvédelmi osztályba sorolás változásáról. E változások alapján a gépjárműadóval kapcsolatos határozatok havi rendszerességgel készülnek, és kerülnek postázásra

Azokban az esetekben ahol év közben nem történt változás, az önkormányzati adóhatóság a fizetési kötelezettséget megelőzően a tárgyév február hónapban a Belügyminisztériumtól kapott adatok alapján kiveti, illetőleg megszünteti az adót.

Az adó mértéke személygépjármű és motorkerékpár esetében a motor teljesítménye, kilowattban kifejezve:

GYÁRTÁSI ÉVBEN ÉS AZ AZT KÖVETŐ 3 NAPTÁRI ÉVBEN 345 forint/kilowatt

 

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 4-7 NAPTÁRI ÉVBEN

300 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 8-11 NAPTÁRI ÉVBEN

230 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 12-15 NAPTÁRI ÉVBEN

185 forint/kilowatt

GYÁRTÁSI ÉVET KÖVETŐ 16. NAPTÁRI ÉVBEN ÉS AZT KÖVETŐEN

140 forint/kilowatt

 

A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft.

 

Az „E" betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, tehergépjármű után 46.000 forint tételes adót kell fizetni. A „P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 23.000 forint adót von maga után.

 

Egyéb lényeges tudnivalók:

 

 • Az adóztatási feladatokat, ha nem magánszemély az adózó, a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Amennyiben a forgalmi engedély a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, az adóztatásra a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult.
 • Magánszemély adózó esetében az állandó bejelentett lakcím szerinti önkormányzat adóhatósága illetékes.

Befizetési határidő:

 • Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
 • Év közben bekövetkezett változás esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

Az adófizetés módja: az adót a 11784009-15507008-08970000 számú gépjárműadó beszedési számlára kell megfizetni belföldi készpénz-átutalási megbízással, illetve banki átutalással.

Késedelmes befizetés esetén a 11784009-15507008-03780000 számú számlára késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 • Magánszemély esetében a súlyos mozgáskorlátozottságot a meghatározott orvosi szakvéleménnyel kell igazolni.
 • A kérelem kötelező tartalma: adózó és a gépjármű pontos adatai, a kérelem tárgya.
 • A gépjármű eltulajdonítása esetén az illetékes Rendőrkapitányság határozatát kell a bevalláshoz csatolni.

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

I. fokon döntést hozó szerv: Jegyző megbízásából: Pénzügyi Iroda Adócsoport

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Minden adózó tárgyév február végéig értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.

 

Helyi adók:

 

Építményadó, telekadó,

Általános információk:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1996. (IV. 26.) rendelete az építményadóról, a 16/2001. (IV. 20.) rendelete a telekadóról megtalálható az önkormányzat honlapján: 

címszó alatt.

 


Az építményadót és telekadót az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg az adózó adatbejelentése alapján.
Az adókötelezettséget érintő változás esetén az adatbejelentést a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell megtenni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.
Az adót két egyenlő részletben folyó év március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.
Év közben bejelentett adókötelezettség keletkezése, változása esetén az adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetni.

Erzsébetváros közigazgatási területén adóköteles építmény, telek vásárlása esetén az adatbejelentéshez szükséges kitöltendő nyomtatványok a honlapon találhatók.

 

Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadóról szóló 12/1996. (IV. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta a helyi adó hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozó adókötelezettséget, mely szerint: adóköteles a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

 

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként szereplő építmény, amelyet a magánszemély adóalany vagy közeli hozzátartozója életvitelszerűen lakás céljára használ. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a Htv. 12. § (1) bekezdés szerinti tulajdonos olyan lakása, ahol a tulajdonos, vagy a tulajdonos Ptk. szerinti közeli hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybevétele, elérhetőségi címként megjelölése, egyéb) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja.

 

Nem illeti meg a mentesség a magánszemély adóalanyt az életvitelszerűen lakás céljára használt építmény azon részére, melyet szálláshely szolgáltatás keretében, bérbeadás útján vagy vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan hasznosít.

 

 

Az építményadó mértéke 2019. január 1-től 1898 Ft/m/ év.

 

Az építményadót a 11784009-15507008-02440000 számú, a telekadót a 11784009-15507008-02510000 számú számlára kell teljesíteni.

Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzintézeti utalással, pénzforgalmi számla nyitásra nem kötelezett személy esetében készpénz átutalási megbízással vagy banki utalással kell az adót megfizetni.

Késedelmes teljesítés esetén a 11784009-15507008-03780000 számú számlára késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Az adókötelezettséget érintő változás bejelentése illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 30 nap.

I. fokon döntést hozó szerv: Jegyző megbízásából: Pénzügyi Iroda Adócsoport

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Minden adózó tárgyév február hónapban értesítést kap számlaegyenlegéről, a fizetési határidőkről, tartozása, túlfizetése összegéről.

 

Idegenforgalmi adó

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 32/2010.(XII. 31.) rendeletével döntött az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről.

Az adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4 %-a.

Az önkormányzat rendeletben szabályozta az Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyv (továbbiakban: IFA Könyv) vezetését is.

A szálláshely szolgáltatást végző adózóknak a tevékenység megkezdése előtt kell bejelentkeznie az önkormányzati adóhatóságnál, a vendégforgalomról nyilvántartást kell vezetni papír alapon (IFA könyv) vagy a rendeletben meghatározott tartalmú elektronikus úton.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT