HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 6.  Garay utca 5., és Akácfa utca 42-48. (Klauzál téri piac)
Irodavezető: Csüllög Szilvia Márta
Telefon/fax: 462-3172 / 268-0703
E-mail:   
E-mail:   

 

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel, a bejelentésüket az irodavezető ezután továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

 

Csüllög Szilvia
irodavezető

462-3280

Erzsébet krt. 6. I. em. 111.

Balogh István
mb. irodavezető-helyettes

462-3243

Erzsébet krt. 6. I. em. 103.

Győrvári Attila
mb. irodavezető-helyettes

462-3198

Erzsébet krt. 6. I. em. 103.

Nagyné Szánti Gabriella
titkársági és ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3172

Erzsébet krt. 6. I. em. 112.

 


Ügyfélszolgálati Csoport


Ügyfélfogadási idő:

(az Erzsébet körút 6., a Garay utca 5., valamint az Akácfa utca 42-48. szám alatti ügyfélszolgálaton is):

hétfő

8.00 - 12.00

13.00 - 18.00

kedd

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

szerda

8.00 - 12.00

13.00 - 18.00

csütörtök

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

péntek

8.00 - 12.00

nincs


Munkatársaink:

Erzsébet körút 6.

dr. Béresné Kaliba Katalin
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3128

Máténé Nagy Adrienn
ügyfélszolgálati ügyintéző 

462-3129

Sunyál Kornélia
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3141

Zöld Tünde
ügyfélszolgálati ügyintéző 

462-3120

 

Garay utca 5.

Turi Gáborné
ügyfélszolgálati ügyintéző

462-3305

Zöldszám

06-80-204-531

 

Akácfa utca 42-48. (Klauzál Téri Csarnok)

Máté Edit
ügyfélszolgálati ügyintéző

269-8060/201


Feladatok, tevékenységek:

Zöldszám: 06-80-204-531
Az Ügyfélszolgálati Csoport munkatársa az ingyenesen hívható zöldszám segítségével, általános tájékoztatást ad az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben.

Az alábbi ügyek csak az Erzsébet körút 6. szám alatti ügyfélszolgálaton intézhetőek:

 • talált tárgyak átvétele

 

A várakozási hozzájárulások az Erzsébet körút 6. sz. és az Akácfa utca 42-48. sz. alatti ügyfélszolgálatokon is intézhetőek. (Kérelem a Garay u. 5. szám alatti ügyfélszolgálaton is leadható!)

 

Az Akácfa utca 42-48. sz. alatti ügyfélszolgálat helyiségében működő ingyenes jogsegélyszolgálatra való időpontfoglalás személyesen csak az Akácfa utca 42-48. sz. alatti irodánkon lehetséges. Telefonon időpontot kérni a 269-8060/201 melléken lehet.


További feladatok:

 • Általános tájékoztatás, egyes formanyomtatványok kiadása,
 • Általános tájékoztatás önkormányzati és államigazgatási ügyekben,
 • Beadványok átvétele és iktatásra történő továbbítása,
 • Az önkormányzat tisztségviselőinek, irodáinak, illetve ügyintézőinek címzett levelek, beadványok, kérelmek átvétele, érkeztetése, iktatásra történő továbbítása,
 • Közérdekű tájékoztatás, hirdetések, hirdetmények kezelése,
 • Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás kiadása
 • Parkolási engedélyek kiadása
  • Lakossági várakozási hozzájárulás
  • Gazdálkodói várakozási hozzájárulás
  • Egészségügyi várakozási hozzájárulás

A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulást kiadó szervnél 3 munkanapon belül be kell jelenteni. A hozzájárulás cseréjének, illetve a hozzájárulás kiadásának költségtérítése 2.200 Ft.
Amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, azt köteles haladéktalanul bejelenteni.

Személygépkocsinak minősül az olyan gépkocsi, melynek a forgalmi engedélyben szereplő össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot.

 • Talált tárgyak kezelése

A talált személyi igazolványok, és más okmányok (lakcímigazolvány, útlevél stb.) a Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatalában (Kormányablak) vehetőek át, egyéb tárgyak az Erzsébet krt. 6. sz. alatti ügyfélszolgálaton. A talált tárgyakat a leadástól számított 3 hónapon belül lehet átvenni.

 • Erzsébetváros idős polgárának köszöntése,
 • Erzsébetváros ifjú polgárának köszöntése,
 • Környezettanulmány készítése, helyszínelés,
 • Erzsébetváros Kártyával kapcsolatos ügyintézés.

 

Hatósági csoport:

 

Ügyfélfogadási Idő:

hétfő

13.30 - 18.00

szerda

8.00 - 16.30

péntek

8.00 - 12.00

 

Munkatársaink:

Ipar és kereskedelmi ügyek 

Név

Szoba szám

Telefon

Bodnár László
ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. földszint

462-3428

Buda Bálint
ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. földszint

462-3428

Egyed Dániel
ipar- és kereskedelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109.

462-3157

Gróza Dávid
ipar- és kereskedelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109

462-3227

Varga Erika
ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 109.

462-3275

 

Feladatok, tevékenységek:

 • bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézése,
 • a működési engedélyek kiadásával, visszavonásával kapcsolatos ügyek intézése,
 • üzletek működésével kapcsolatos lakossági panaszbejelentések kivizsgálása,
 • bejelentés-köteles ipari tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézése,
 • telepengedélyezési eljárás lefolytatása,
 • szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek intézése.


Birtokvédelmi / állattartási ügyek: 

Név

Szoba szám

Telefon

dr. Argayné dr. Róth Mária
birtokvédelmi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 108.

462-3162

 
Hagyatéki ügyek:

Név

Szoba szám

Telefon

Nagyné Benczey Viola
hagyatéki ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 110.

462-3211

Takács Andrea
hagyatéki ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 110.

462-3158

 

Hozzátartozók bejelentésére vagy hivatalból indult eljárásban a közjegyző előtti eljárás előkészítése, a szükséges eljárási cselekmények lefolytatása.

 

Közterület-használati és környezetvédelmi ügyek: 

Név

Szoba szám

Telefon

Budai Anikó
közterületi referens

Erzsébet krt. 6. I. em. 107.

462-3197

Fehér Dóra
közterületi referens

Erzsébet krt. 6. I. em. 107.

462-3290

Réti Emőke
környezetvédelmi és közterületi referens

Erzsébet krt. 6. I. em. 105.

462-3246

 

Feladatok, tevékenységek:

 • közterület-használati engedélyekkel kapcsolatos ügyek intézése,
 • üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozó ügyek intézése.

 

Anyakönyvi csoport

 

Ügyfélfogadási Idő:

Hétfő

13.30 - 18.00

Szerda

8.00 - 16.30

Péntek

8.00 - 12.00

 

Munkatársaink:

G. Kolláth Katalin
anyakönyvi ügyintéző, csoportvezető

Erzsébet krt. 6. I. em. 105.

462-3123

Dobai Zsuzsanna
anyakönyvi ügyintéző

Erzsébet krt. 6. I. em. 106.

462-3182

Kropf Ágnes
anyakönyvi ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 106.

462-3125

Rédecsi Orsolya
anyakönyvi ügyintéző 

Erzsébet krt. 6. I. em. 104.

462-3132

 

Feladatok, tevékenységek:

 • házasságkötés bejelentése, 
 • apai elismerő nyilatkozat, 
 • névváltozás, 
 • hazai anyakönyvezés 

Ezekben az ügyekben időpontfoglalásra is lehetőség van a fenti telefonszámokon, illetve az iroda e-mail címein.

 • napokban történt haláleset anyakönyvezése, temetési engedélyek kiadása

A hozzátartozó személyes ügyintézése esetén a kivonat a hozzátartozónak, illetve az általa meghatalmazott személynek adható ki.

Ha a hozzátartozó temetkezési céget bíz meg az anyakönyvi ügyintézéssel, akkor a kivonat hozzátartozó részére történő továbbításáról a temetkezési cég gondoskodik.

 • anyakönyvi kivonatok kiadása,
 • anyakönyvi egyeztetés más hivatalokkal.

A fenti anyakönyvi ügyfélfogadási időn kívül anyakönyvi kivonatok kiadása az Erzsébet körút 6. 1. emelet 106-os irodában történik.

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT