Tiszta utca, rendes ház 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 369/2021. (IV. 20.) döntése alapján kiírt

„Tiszta utca, rendes ház 2021.”

pályázathoz

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében a jelen felhívás  meghirdetésekor 11.350.000,-Ft, azaz tizenegymillió-háromszázötvenezer forint díjazási keret áll rendelkezésre, amely a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére kerül odaítélésre, a lenti szempontok alapján történő értékelés során elért eredmény függvényében.

Pályázatot a VII. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2.§ (1) bek.), nyújthatnak be, azonban a pályázatban összesen az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező vehet részt, az első 50 érvényes pályázatot benyújtó jelentkező kerül értékelésre a pályázat együttműködési időtartama alatt. A pályázatok befogadása és érvényességének vizsgálata jelentkezési sorrendben történik. Nem nyújthat be pályázatot olyan társasház vagy lakásfenntartó szövetkezet, amely az arra rögzített határidőig nem számolt el bármilyen korábbi önkormányzati pályázati támogatással.  

A pályázati eljárás lebonyolítója:                   Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája

A helyszíni ellenőrzést végzi:            Erzsébetváros Kft[1]

A benyújtás határideje:                               2021. június 15. napja, a határidőn túl

            benyújtott pályázat érvénytelen.

Az együttműködés időszaka:                      2021. július 01.  – 2021. december 31.

Eredményhirdetés, díjak átadása:             2022. március 31. napjáig.

[1] Az Erzsébetváros Kft. (teljes név:  Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság) az Önkormányzat saját tulajdonában levő, a feladat elvégzésével megbízott cég.


Kapcsolódó dokumentumok


Felhívás tiszta utca rendes ház 2021

Felhívás mellékletei tiszta utca rendes ház 2021

Tiszta utca, rendes ház pályázat 2021. évi díjazottak

kohezios_alap