Tárgy: előzetes tájékoztatás

Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

Ezúton tájékoztatjuk Erzsébetváros lakosságát, valamint az érintett érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó tervező szervezeteket, egyházakat, környezetvédelmi egyesületeket, hogy Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017 (X.09.) sz. Erzsébetváros Településképvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: ETKR) jogharmonizációja, továbbá tárgyi rendelet egyes előírásainak pontosítása, illetve a helyi védett épületek listájának bővítése szükséges.

A 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (3) pontja alapján, tárgyi településrendezési eszköz módosítása teljes eljárásban történik.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (VI.22.)  Partnerségi rendelet 3.§. (1) alapján a Partnerek a 3.§ (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

a) írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a [email protected] e-mail címre.

 

Az észrevételeket, javaslatokat 3.§. (2) c pont alapján, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni. Jelen tájékoztatás ezzel egyidejűleg az „Erzsébetváros” újságban és az Önkormányzat hirdetőtábláján is megjelenik.

 

Budapest, 2022. 05. 25.

 

 

Niedermüller Péter

polgármester

 

kohezios_alap