Településképi bejelentés


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) c) pontja alapján az  önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint bejelentési eljárást folytat le az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó, rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében. Ennek részletes szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18/C. ’A településképi bejelentési eljárás’ című fejezete, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 46-49. §-ai és az ETKR VI. ’Településképi bejelentési eljárás’ című fejezete tartalmazzák. 


Kapcsolódó nyomtatványok

Településképi bejelentő adatlap - 6 melléklet


Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda

 Főépítész: Sólyom Benedek

Főépítészi iroda:

Cím: Főépítész: 1076 Budapest, Garay u. 5. II.

telefon: (+361) 462-3368

E-mail: [email protected]


Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap