Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) d) pontja alapján az önkormányzat településképi kötelezést adhat ki és bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével kapcsolatos közigazgatási, valamint a településképi bírságot.

Ennek részletes szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 18/A. ’A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció’ című fejezete, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 43. §-a és az ETKR IX. Településvédelmi tájékoztató és szakmai konzultáció’ című fejezete tartalmazzák.

Kapcsolódó nyomtatványok

Településképi konzultációs adatlap - 8 melléklet


Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda

 Főépítész: Sólyom Benedek

Főépítészi iroda:

Cím: Főépítész: 1076 Budapest, Garay u. 5. II.

telefon: (+361) 462-3368

E-mail: [email protected]


Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap