Szénmonoxid érzékelő berendezés igénylése 2021

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére 2021.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Városüzemeltetési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében meghozott …/2021. (V. 13.)  döntése alapján pályázatot hirdet

szénmonoxid érzékelő berendezés felszerelésének támogatására,

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 3.900.000 Ft, azaz hárommillió-kilencszáz-ezer forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők egészségének megőrzése, biztonságérzetének javítása.

Pályázók köre

A hagyományos vagy gázfűtéssel rendelkező, a VII. kerület közigazgatási területén lévő

  1. lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai,
  2. háziorvosi rendelők,
  3. a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás.

A támogatás mértéke

A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.

A korábbi nyertes pályázatban nem megjelölt szobákra ez a korlátozás nem vonatkozik! A készülék felszerelésének költsége a pályázót terheli.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

  • elektronikusan:

https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf - formátumban, amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

  • személyesen:

- a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-A Hivatal Ügyfélszolgálatának újranyitását követően a személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezés pályázat valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.       

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

A Pályázat benyújtásának határideje:

  • a pályázat benyújtási határideje: augusztus 30. napja 24:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.


Kapcsolódó dokumentumok:

2021. évi szénmonoxid érzékelő berendezésre kiírt pályázat mellékletei

PÁLYÁZATI KIÍRÁS szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére