Ösztöndíj-támogatás


Ösztöndíj támogatás állapítható meg azon nappali rendszerű általános iskola felső tagozatán, valamint középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 131 100 Ft-ot. Az ösztöndíj-támogatás azon személy részére állapítható meg, aki az 5. osztály első félévi, valamint az ezt követő év végi, továbbá a következő tanítási évek félévi és év végi tanulmányi eredménye alapján a négyes átlagot elérte, vagy meghaladta. A kérelem utolsó alkalommal a 12. osztály első féléves eredménye alapján nyújtható be.

 

Az ösztöndíj-támogatás havi mértéke:

 

a) 4.00 és 4.50 közötti tanulmányi áltag esetén 14.000 Ft.

b) 4.51 és 5.00 közötti tanulmányi átlag esetén 20.000 Ft

 

A megállapított ösztöndíj-támogatást a Polgármesteri Hivatal július – augusztus hónapokra nem folyósítja.

 

A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 25.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem ösztöndíj támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap