Kiegészítő szállítási támogatás


Az a család, melyben súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy nevelése, ápolása folyik, kérheti a beteg szállításához való támogatást.

 Amennyiben kísérettel a fogyatékos személy tömegközlekedési eszközöket igénybe tud venni, abban az esetben ehhez is megállapítható a támogatás a kísérő családtag és a fogyatékos személy számára is.

 A támogatás mértéke a szállítás igazolt költségének 100 %-a, mely évente nem  haladhatja meg a 114 000,- Ft-ot.

 A támogatás a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő kérelmező részére állapítható meg.

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 20.§

Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem kiegészítő szállítási támogatáshoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap