Pályázati felhívás –Önkormányzati pincék értékesítése

-  Bérlakás pályázat 2021. II.

-  Pályázati felhívás - Gárdony, Chernel István utca 7509/3 helyrajzi szám alatt található kivett beépítetlen terület értékesítése

-  Pályázati felhívás - Péterfy S. u. 41. szám alatti IV. emeleti ingatlanegyüttes értékesítése

Pályázati felhívás - 12 db Önkormányzati lakások értékesítése

-  Nyilvános pályázati eljárás: önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadása

- Nyilvános pályázati eljárás: 1073 Budapest, Kertész u. 32.

- Pályázati felhívás Damjanich utca 4.

- Pályázati felhívás – Önkormányzati pincék

- Pályázati felhívás - Önkormányzati lakások értékesítése

- Pályázati felhívás - Péterfy S. u. 41. szám alatti ingatlanegyüttes értékesítése

- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Kismaros, Hársfa u. 19. és Hársfa u. 21. szám alatt található „kivett beépítetlen  terület” megjelölésű ingatlanok tulajdonjogának átruházása tárgyában.

- PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadására

- 2021. évi lakáspályázat

- Árverési felhívás –Önkormányzati lakások

- Árverési felhívás- Pincék

- PÁLYÁZATIFELHÍVÁS: Kazinczy utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházásatárgyában

- NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 1071 Budapest, Dob utca 37-41. bérbeadása

- NYILVÁNOS PÁLYÁZAT önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok bérbeadására

- Pályázati felhívás: Damjanich utca 4.

- ÁRVERÉSI FELHÍVÁS II. – 20 db ingatlan

- Pályázati felhívás Kazinczy utca 48.

- Árverési felhívás 20 db lakás értékesítésére

- Pályázati felhívás Damjanich utca 4

- Pályázati felhívás: Nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek bérbeadására

- Pályázati felhívás az Önkormányzat tulajdonában lévő, Kazinczy utca 48. szám alatti ingatlan tulajdonjogának átruházására

- PÁLYÁZATI KIÍRÁS II Önkormányzati tulajdonú bérlakások halasztott idejű beköltözéssel történő bérbeadására

- PÁLYÁZATI KIÍRÁS I Önkormányzati tulajdonú bérlakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel történő bérbeadására